Překládání a tlumočení úřední dokumentace konvenčním finančním institucím

OTÁZKA: Muslim žijící v zahraničí dostal nabídku práce překladatele v překladatelské firmě. Má pracovat s klienty, kteří přijíždějí do USA za prací. Má klientům překládat při zřizování bankovního účtu a pojištění. On sám bankou ani pojištovnou placen není, neprodává jejich zboží, jen překládá mezi nimi a klienty. Je taková pracovní pozice v islámu dovolená, vzhledem k tomu, že obojí je pro nalezení práce v USA nutností, anebo je toto zaměstnání zakázáno vykonávat, vzhledem k zákazu úroku atp.?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu.

Vznešený Alláh pravil:

 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

A Bůh dovolil obchod a zakázal úrok.” (Bekara: 275)

Džábir ibn ‘Abdilláh رضي الله عنه vyprávěl, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم proklel toho, kdo úrok pozře, toho, kdo úrok platí, toho, kdo ho zapisuje i ty, kteří jsou úrokové transakci přítomni jako svědci. A dodal:

هُمْ سَوَاءٌ

Všichni jsou zrovna tak hříšní.1

Podmínky dovolenosti nějakého zaměstnání jsou dvě:

1. Základní pracovní aktivita není založena na něčem zakázaném, jako např. prodej alkoholu, tabáku či jiných drog, přímá účast na úrokové transakci či zakázaných způsobech obchodování apod. či nepřímá účast dokud toto nečiní většinu obchodních aktivit.

2. Samotná náplň pracovní činnosti muslimského zaměstnance není zakázanou aktivitou, pokud pracuje pro společnost, která se šarí’atsky zakázané aktivitě částečně věnuje.

Na základě tohoto se ve výše jmenované situaci nemusí jednat o zakázané zaměstnání, pokud:

1. Nejedná-li se o zaměstnání u instituce, jejíž základní aktivita by byla zakázána. Šlo by o dovolené zaměstnání, pokud by překladatele neplatila sama banka či pojišťovna, dokud by překladatelská firma byla samostatným ekonomicky činným subjektem, který překládá jakékoli zakázky kterýmkoli zadavatelům, ne pouze bankám a pojišťovnám a ne pouze finanční dokumenty k úrokovým či jinak nedovoleným transakcím. Překlad bankovních transakcí by nebyl výlučným polem působnosti firmy a jednotlivým zaměstnancům by zůstala možnost výběru té části dokumentace, která by s úrokem a jinými zakázanými transakcemi přímo nesouvisela.

2. Svou vlastní ekonomickou aktivitou by překladatel přímo nevstupoval do zakázané úrokové transakce mezi vlastní bankou či pojišťovnou a jejím klientem, tedy mezi přeložením nezbytných dokumentů a samotným spácháním hříchu úroku, případně obchodování se zakázaným rizikem (arab. غرر gharar) by nebyla žádná nevyhnutelná kauzální souvislost. Ačkoli je velmi pravděpodobné, že přeložený dokument bude nakonec stejně použit k realizaci zakázané transakce, ze samotné existence překladu její dokončení a zrealizování nutně nemusí vyplývat.

Proto za dodržení podmínky, že překládání bankovních dokumentů nebude většinovým zdrojem příjmů a podmínky, že překladatelská firma nebude podřízena bance a nebude finančně záviset na příjmech z překladů pro tyto finanční instituce, obzvláště přihlédneme-li ke specifikům amerického systému zaměstávání, kde je existence bankovního účtu nezbytnou nutností, pak nevidím důvod pro automatický a nekompromisní zákaz takového podnikání.

Dr. ‘Abdulláh al-Fakíh ve fetwě na svém mentorovaném wenu islamweb.net k této otázce v případu japonského překladatele na finančním oddělení uvádí:

Není zakázáno pracovat na finančním oddělení průmyslové společnosti či na jiných podobných institucích provozujících dovolené obchodní aktivity, dokud dotyčný pracovník není zapojen do transakcí či čehokoli jiného, co by bylo podporou a pomocí při realizaci takových transakcí.2

Stejný autor uvádí, že pokud by však tlumočník byl najat přímo bankou či přidruženou firmou a pracoval jako její zaměstnanec přímo a pouze za účelem sjednání úročné transakce, potom by něco takového bylo zakázáno, shodně předpisu verše:

وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Pomáhejte si vzájemně ke zbožnosti a bohabojnosti a nepomáhejte si k hříchu a nenávisti.” (Máida: 2)3

Je nutné zdůraznit, že pro muslimy je zakázána obecně jakákoli práce v konvenční bance operující s úrokovými transakcemi či v sektoru konvenčního pojišťovnictví.

Podrobně o tomto nařízení hovoří šejch Muhammed ibn Sálih al-‘Usejmín:

Není dovoleno pracovat v instituci, která se účastní úrokových transakcí, dokonce i kdyby šlo o pozici řidiče či ostrahy. Už samo to by bylo spoluúčastí na úrokové transakci a prací pro takovou instituci, což není možné bez podporování takové transakce. Kdokoli úrok neschvaluje, nebude hledat takový druh zaměstnání a nebude ho nijak podporovat. Kdokoli schvaluje či podporuje hřích, sám se hříchu dopouští. Kdokoli se navíc přímo účastní celé transakce tím, že ji zaznamenává, zapisuje, vkládá do ní peníze, nebo vklad přijímá, ten se zakázaného jednání účastní přímo.4

Stejného názoru je Stálá komise pro fatwy v KSA, která tazateli nepovolila práci noční ostrahy v konvenční bance.5 Totéž podle komise platí i pro uklízecí práce.6

Důvodem je, že zisk takové instituce je zakázán a je zakázáno se jím živit. Dokud je dotyčný placen jako zaměstnanec touto institucí, také jeho plat se stává zakázaným, neboť pochází ze zakázaného zdroje.7

Toto pravidlo platí pro konvenční, tedy úrokové banky, jak v zemích muslimských, tak i nemuslimských a není v konvenčním bankovním sektoru žádná pozice, která by mohla být z tohoto pravidla výjimkou.8 Totéž platí pro konvenční pojišťovnictví. Jak banky, tak i pojišťovny mají svou šarí’atsky přijatelnou alternativu známou ve většinově muslimských zemích.

Pokud by překladatelská firma byla ve skutečnosti jen navázaným ekonomickým přívěskem konvenční banky či pojišťovny, potom by práce v ní byla zakázána. Stálá komise pro fetwy byla dotázána na pozici údržbáře elektroniky a servisního technika v přidružené firmě pracující pro konvenční úrokovou banku a odpověděla:

Není dovoleno pracovat v takové společnosti, jakou popisujete, protože to v sobě zahrnuje spolupráci na hříchu.9

To samé by platilo v případě, kdyby se překladatelská firma jako taková nevěnovala jiným překladům, nežli překladům úřední dokumentace nezbytné pro realizaci úročných či jiných zakázaných transakcí. Stálá komise pro fetwy stanovila jako zakázaný jakýkoli druh či jakoukoli podobu pomoci těmto institucím v úspěšné realizaci jejich zakázaných finančních transakcí.10

Na základě citovaných zdrojů odpověděl: Alí Větrovec

  1. Zaznamenal ‘Muslim v Sahíhu, hadís č. 1598.
  2. Viz Translating finance documents that involve Riba. Online na https://www.islamweb.net/en/fatwa/239470/?Option=FatwaId.
  3. Viz Hukmu l-‘ameli fí terdžemeti mulefáti jahwí ba’duhá ‘ukúden ribewíja, online na: https://www.islamweb.net/ar/fatwa/184479/
  4. Viz Fetáwá islámíja, 2/401.
  5. Viz Ibid., 2/401-402.
  6. Viz Fetáwa l-ledžneti d-dáima, 15/41.
  7. Viz Ibid.,15/38.
  8. Viz Ibid., 15/55.
  9. Viz Fetáwa l-ledžneti d-dáima, 15/18.
  10. Viz Ibid., 15/48.