Přidána nová islámská publikace v českém jazyce – Současní fyzikové a boží existence

Logo XXL

Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána práce s názvem

Do sekce Islámské publikace v češtině byla přidána práce s názvem

SOUČASNÍ FYZIKOVÉ A BOŽÍ EXISTENCE

Islámský učenec a filozof Dža’fer Šejch Idrís kritickým pohledem logiky zhodnocuje soudobé názory na vznik vesmíru. Jaké existují soudobé teorie na počátek všehomíra? Jak se s nimi mají vypořádat věřící muslimové? Jaká je úloha a vzájemný vztah vědy a náboženství? Nakolik jsou teze, které o vzniku vesmíru přdkládá současná fyzika ještě vědou?