Současní fyzikové a Boží existence

Islámský učenec a filozof Dža’fer Šejch Idrís kritickým pohledem logiky zhodnocuje soudobé názory na vznik vesmíru. Jaké existují soudobé teorie na počátek všehomíra? Jak se s nimi mají vypořádat věřící muslimové? Jaká je úloha a vzájemný vztah vědy a náboženství? Nakolik jsou teze, které o vzniku vesmíru přdkládá současná fyzika, ještě vědou?