Příklady recitátorů Koránu podle Posla Božího صلى الله عليه و سلم

Logo XXL

 Abú Músá al-Aš’arí رضي الله عنه vyprávěl, že Prorok صلى الله عليه وسلم řekl:

 Abú Músá al-Aš’arí رضي الله عنه vyprávěl, že Prorok صلى الله عليه وسلم řekl:

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب, ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر
Příkladem věřícího, který recituje Korán a chová se podle něj, je cedrát, jehož je vůně je lahodná a chuť také lahodná. Příkladem věřícího, který nerecituje Korán a chová se podle něj je jako datle. Nevoní, ale její chuť je sladká. A příkladem pokrytce, který Korán recituje, ale nechová se podle něj, je bazalka. Její vůně je lahodná, leč chuť je hořká. A příkladem pokrytce, který ani Korán nečte, ani se podle něj nechová je jako bodlák. Nemá vůni a jeho chuť je hořká.[1]
 
Pojem „utrudža“ označuje druh voňavého citrusového plodu, cedrátu (bot. název Citrus medica) podobného citronu nebo pomeranči, s lehce cedrovou vůní, odkud pramení i jeho název.[2]
 
Proč byl citrus vzpomenut pro příklad a názorné srovnání s věřícím, který Boží knihu nejen recituje, ale se také podle ní i chová?
As-Sindí ve svém vysvěrlení an-Nesáího Sunenu vysvětluje:
مثل الأترجة بضم همزة وراء وتشديد جيم وهي من أفضل الثمار لكبر جرمها وحسن منظرها وطيب طعمها ولين ملمسها ولونها يسر الناظرين وفيه تشبيه الإيمان بالطعم الطيب لكونه خيرا باطنيا لا يظهر لكل أحد والقرآن بالريح الطيب ينتفع بسماعه كل أحد ويظهر سمحا لكل سامع والله تعالى أعلم
Příklad citrusu se k němu vztahuje, protože jde o jeden z nejlepších druhů ovoce, má krásnou povrchovou strukturu, má dobrou chuť a barvu. Je potěchou pro oko a jeho lahodná chuť zosobňuje dobrotu víry, je bez nádechu zápachu a voní lahodně, jako i sám Korán…"[3]
 
Ibn Hadžer al-Askalání uvádí ohledně moudrosti použití zrovna tohoto příkladu:
قيل الحكمة من تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح بالخاصيَّة ، و يستخرج من حبِّها الدهن وله منافع

Moudrost užití cedrátu jako metafory a nikoli užití jakéhokoli jiného ovoce tkví v tom, že cedrát v sobě spojuje dobrou chuť a vůni a také může být použit pro lékařské účely, pro své neobyčejně lahodné charakteristiky…"[4][1] Zaznamenal al-Buchárí v Sahíhu, č. 5111 a 7121; Muslim v Sahíhu, č. 797; S obměnou uvádí i Sunen Nesáí, č. 5038; Ahmed v Musnedu, č. 49927.
[3] Viz al-Hášíjja, 6/440, č. 3058.
[4] Viz Fethu l-Bárí 9/81-82.