Proč Amr ibnu l-‘Ás رضي الله عنه nezničil sochy faraónů – odpověď šejcha Ibn Džibrína

Logo XXL

 OTÁZKA: Proč ´Amr ibn al-Ás رضي الله عنه nezničil faraonské sochy když byl dobyt Egypt? A je rozdíl mezi touto situací a zničením soch Buddhy které byly zničeny nedávno v Afghánistánu?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.

 OTÁZKA: Proč ´Amr ibn al-Ás رضي الله عنه nezničil faraonské sochy když byl dobyt Egypt? A je rozdíl mezi touto situací a zničením soch Buddhy které byly zničeny nedávno v Afghánistánu?

ODPOVĚĎ:

Chvála Alláhu.

Především, protože sochy faraonů byly v době, když ´Amr ibn al-Ás رضي الله عنه dobyl Egypt, pohřbeny pod povrchem země a byly objeveny až o několik století později.

Je dobře známo, že v Egyptě a v jiných zemích pod nadvládou muslimů bylo mnoho pohanských chrámů, a že byly následně zničeny jak chrámy, tak jejich obrazy, sochy a stromy které byly uctívány.

Co se týče Pyramid, tak ty byly přítomny už za prvních muslimů ale nebyly uctívány vedle Alláha a také, aby byly zničeny, bylo potřeba vynaložit mnoha úsilí a to v té době nebylo v jejich silách, na rozdíl od soch Buddhy v Afghánistánu, které byly zničeny teprve nedávno.

V dobách prvních muslimů bylo obtížné je zničit ale dnes již muslimové výrazně posílili a je v jejich možnostech a silách tyto polyteistické sochy zničit, jak učinil Prorok صلى الله عليه و سلم se sochami, které byly v Mekce, Taífu, Nachle atd.

A Alláh ví nejlépe.

Odpovídal: šejch ´Abdulláh ibn Abdurrahmán ibn Džibrín رحمه الله

Přeložil Ísá Jakub z Mawqi´i l-islám suál we džewáb.

Pozn. redakce: Ne všechny dávné monumenty byly zaváty v písku. "Ničení" chrámů, kde se uctívaly modly namísto Alláha, většinou spočívalo v tom, že kameny z nich byly dále užívány pro budování středověké již muslimské městské zástavby.