Proč fungují „zázraky“ a pověry

Logo XXL

OTÁZKA: Pokud tvrdíte, že islám je pravé náboženství, jak se potom vypořádáte se zjevným faktem, že křesťanské zázraky fungují?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Pokud tvrdíte, že islám je pravé náboženství, jak se potom vypořádáte se zjevným faktem, že křesťanské zázraky fungují?

ODPOVĚĎ:

Tento dotaz spadá pod širší a obecnější otázku proč fungují pověry magické rituály a věštby.

Šejch Sálih al-Fewzán na něco podobného narazil při vysvětlování knihy Mukaddima málikovského imáma Ibn Abí Zejda al-Kajruwáního v pasáži hovořící o neplodné ženě, která přinesla obětinu mrtvému člověku v hrobu a následně skutečně otěhotněla. 

Řekl:

Toto patří k postupnému upadání člověka do stále většího bludu. Jak jsme již předtím viděli, sám fakt, že člověk si touto cestou svou příkrou potřebu splnil, nevede k závěru, že daný čin je dovolen. Již sám tento čin může být podobou stále hlubšího upadání v blud (arab. ضلالة dalála). Dotyčný nebo dotyčná předkládá svou žádost, ačkoli způsob, jakým to dělá, nemusí být nutně povolený. Pokud je prostředek předložení takové prosby (arab. وصيلة wasíla) zakázaný, dotyčný tím více upadá do zakázaného jednání, propadá se do bludu. To, co ona udělala, není dovoleno, navzdory tomu, že její potřeba byla ukojena a ona otěhotněla. To, čeho se dopustila, je modloslužebnictví (arab. شرك širk)! Alláh ji nechal stále více upadnout do bludu a coby trest za její jednání jí splnil to, oč žádala, čímž ji potrestal setrváním v modloslužebnictví.

Viděno z jiného úhlu pohledu, to, že se její prosba vyplnila, nebylo z důvodu toho, že přinesla obětinu onomu hrobu, ale proto, že se její žádnost náhodou shodovala s tím, co pro ni Alláh již předtím předurčil. Její otěhotnění bylo již předtím předurčeno Alláhem, neudálo se proto, že vykonala oběť u hrobu.[1]

Šejch Saláh Kintúš v odpovědi na konkrétní dotaz ohledně zázraků prezentovaných syrskými křesťany uvedl:

Imám aš-Šáfi’í pravil: „I kdyby jste viděli někoho kráčet po vodě, nebo se vznášet ve vzduchu, neudivujte se nad ním, dokud se neprokáže, že dotyčný následuje příkazů Knihy Boží a Sunny. [2]

Takové věci mohou nabídnout i ti, kteří jsou z lidí nejdále od pravdy, skuteční šejtáni z pokolení lidského, čarodějníci a mágové, mají své triky a klamy či způsoby zacházení s paranormálními silami, s jejichž pomocí dokazují to, co hlásají, jako pravdu. Tedy spatřit nějaký nenormální, „zázračný“ jev není důkazem, že ten, kdo je s ním spojován, následuje cestu pravdy. Toto samo o sobě nemůže být důkaz.

Spatříte, jak takoví čarodějníci rozříznou člověka vedví a pak ho zase spojí, nebo vezmou ubrousky a promění je v ptáky nebo něco podobného. Obecně je známo, že takoví čarodějníci nenásledují žádné pravdivé náboženství. Tedy jen to, že se nějaká osoba dopouští věcí obecně posuzovaných jako neobyčejné, není důkazem, že následuje pravdivou věrouku a správný způsob života. Vznešený Alláh pravil:

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

A když hodili, očarovali zraky lidí a naplnili je hrůzou a předvedli kouzlo mocné. (A’ráf: 116)

Říkáme tedy, že schopnost předvést něco, co se vymyká běžné zkušenosti není sama o sobě důkazem následování pravdy nebo následování falše. Důkazem pravdy je, když je předložen přijatelný důkaz, nikoli předvedení neobyčejného triku, neboť víme, že čarodějníci, věštci a jim podobní takto konat dovedou. Umí předvést různé klamy, mohou vyslovit předpověď, že v budoucnu se stane to a to a ono se to pak skutečně stane, jenže oni tyto informace získávají od šejtánů. Tedy takto konající lidé jako čarodějníci, věštci a jiní jim podobní jen předvádějí triky a pracují se šejtány. Toto však není důkazem pravdivosti jejich slov – naopak! Oni jsou těmi, kteří jsou od pravdy nejdále!

A Alláha prosíme o ochranu a o správné vedení.[3]

_____________________________________________________

[1] Jedná se o část delšího dersu předneseného dne 2. zu l-ki’da 1433 hidžry.

[2] Od Júnuse ibn ‘Abdila’lá zaznamenal al-Bejhekí v Tabakátu š-šáfi’íjja, podání č. 32.

[3] Viz audio nahrávka SLKN_TL_20160428_the_reality_of_the_miracles_of_the_awliyyah_ar_eng.