Proč na tomto světě není vše vždy podle našich představ?

red and blue arrow sign surrounded by brown trees

Vznešený Alláh praví:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ‎

Domníváte se, že vstoupíte do ráje, ač jste dosud nezakusili nic podobného tomu, co zakusili ti, kdož byli před vámi? Byli postiženi neštěstím a bídou a třásli se strachem, až konečně posel a ti, kdož s ním uvěřili, zvolali: “Kdy přijde vítězná pomoc Boží?” Což není pomoc Boží blízká?” (Bekara: 214)

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Takové dny šťastné i nešťastné necháváme střídat mezi lidmi, aby Bůh rozeznal ty, kdož uvěřili, a vybral si mezi vámi mučedníky – a Bůh věru nemiluje nespravedlivé.” (Álu ‘Imrán: 140)

Šemsuddín Muhammed ibnu l-Kajjim al-Džewzíja pravil:

Někteří zbožní předkové, nechť se jim všem Alláh smiluje, říkávali, že “pokud by ran osudu na tomto světě nebylo, všichni bychom stanuli v Den Soudný naprosto zkrachovalí.1

Na jiném místě stejný autor uvádí:

Kdyby Alláh nezkoušel Své služebníky medicínou pohrom a kalamit, překračovali by všechny meze a porušovali by všechny zákazy. Pokud si Alláh přeje pro Své služebníky dobro, naopak je začne zkoušet medicínou kalamit a pohrom shodně jejich situaci, dokud je nevyléčí ze všech jejich těžkých neduhů a duchovních neřestí, dokud je neočistí a nezbaví veškeré hanebnosti. Tím je učiní vhodnými pro tu nejlepší pozici na tomto světě, kterou je stát se skutečným služebníkem Božím (arab. العبودية al-‘ubúdíja) a učiní je hodnými té nejlepší odměny na světě onom – tedy možnosti spatřit Ho a být Mu úplně nejblíže.2

Z tohoto pramení také snadná cesta za sebenápravou, kterou načrtl Abu l-Feredž ‘Abdurrahmán ibn ‘Alí ibnu l-Džewzí:

Podívej se sám, v jakém stavu se nacházíš. Pakliže shledáváš, že tak jak jsi, můžeš rovnou umřít, vydrž na tom, jaký jsi. A pokud tomu tak není, tak se urychleně kaj k Alláhu a navrať se k tomu, co je správné!3

Ibnu l-Kajjim proto celou věc shrnul slovy:

Pravdymilovný člověk proto trpělivě čeká, až úleva z těžkosti dorazí a nikdy neztrácí naději na Boží milost.4
  1. Viz Zádu l-me’ád, 4/176.
  2. Viz ibid., 4/195.
  3. Viz Bústánu l-wá’izín, 1/192.
  4. Viz Medáridžu s-sálikín, 3/122.