Prorok Músá, mír s ním, a prokletý Iblís

Logo XXL

‘Abdurrahmán ibn Zijád ibn An’am vypráví:

„Zatímco seděl prorok Músá/Mojžíš عليه السلام na jednom sezení, přišel za ním prokletý Iblís. Na sobě měl pestrobarevnou kápi s kapucí. Když se šejtán přiblížil, stáhl kapuci a přišel až k Músovi, se slovy: „Mír s tebou.“ 

„Kdo jsi?“ otázal se Músá. 

„Jsem Iblís,“ odpověděl šejtán. 

‘Abdurrahmán ibn Zijád ibn An’am vypráví:

„Zatímco seděl prorok Músá/Mojžíš عليه السلام na jednom sezení, přišel za ním prokletý Iblís. Na sobě měl pestrobarevnou kápi s kapucí. Když se šejtán přiblížil, stáhl kapuci a přišel až k Músovi, se slovy: „Mír s tebou.“ 

„Kdo jsi?“ otázal se Músá. 

„Jsem Iblís,“ odpověděl šejtán. 

„Tobě žádný Boží pozdrav!“ obořil se na něj Músá a zeptal se ho: „Co tě sem přivádí?” 

Šejtán odpověděl: „Přišel jsem tě pozdravit, právě kvůli tvému vznešenému postavení.“ 

Músá se zeptal: „A co to máš na sobě za oblečení?“ 

„Tu kápi používám na to, abych s ní obloudil srdce synů Adamových.“ 

„A co člověk učiní, že ti umožní získat nad ním kontrolu?“ otázal se Músá.

Iblís odpověděl: „Když začne být pyšný sám na sebe a umyslí si, že vykonal mnoho dobrých skutků. Varuji tě před trojím:

Za prvé – nikdy nebuď o samotě s ženou, která ti není dovolena. Protože kdykoli to kdokoli učiní, já osobně jej budu doprovázet a zneužiji ji, abych ho svedl.

Za druhé – nikdy při Alláhu neslibuj nic, aniž bys potom svůj slib také nevyplnil. Kdokoli cokoli při Alláhu přísahá, budu to já osobne, kdo jej bude doprovázet, jen abych mu mohl zabránit ve splnění slibu, který dal.

A za třetí – nikdy u sebe nedrž peníze, které máš v úmyslu rozdat jako milodar, aniž by ses neujistil, že je jako milodar skutečně nerozdáš. Protože kdykoli si s sebou kdokoli vezme peníze, které zamýšlí věnovat jako milodar, budu to já osobně, kdo jej bude provázet a snažit se ho přesvědčit, aby si je nechal.“

Potom Iblís odkráčel a pro sebe si opakoval: „Běda mi, běda mi, běda mi, naučil jsem proroka Músá, před čím syny Adamovy varovat!“ [1]

Autor: imám Abu l-Feredž Ibnu l-Džewzí

Zdroj: Viz Telbísu Iblís, str. 75.

________________________________________________________

[1] Příběh zaznamenal také Ibn Abi d-Dunjá v Mak’adu š-šejtán, 11 /47.