Ruší krvácení z nosu rituální očistu?

Logo XXL

OTÁZKA: Když se někomu při modlitbě spustí krvácení, přichází o rituální očistu? Musí modlitbu přerušit a začít se modlit znovu teprve poté, co se rituálně očistí?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Když se někomu při modlitbě spustí krvácení, přichází o rituální očistu? Musí modlitbu přerušit a začít se modlit znovu teprve poté, co se rituálně očistí?

ODPOVĚĎ:

Pokud se jedná o krev, která vychází z předních či zadních vylučovacích cest, ta rituální očistu skutečně ruší. V takovém případě musí modlící se skutečně přerušit svou modlitbu, omýt ze sebe všechnu krev, znovu se rituálně očistit a teprve potom se znovu může začít od začátku modlit.

Pokud, jako zde, krev nevychází z předních či zadních vylučovacích cest, jako je právě případ krvácení z nosu, z dásně, anebo z nějakého zranění na těle, dotyčný může dále pokračovat v modlitbě, dokud je fyzicky schopen se modlit a dokud není rušen vytékající krví natolik, že nemůže modlitbu dokončit. To proto, že podle správnějšího názoru učenců neruší krvácení rituální očistu, dokonce i když krve odteče větší než malé množství.

Pokud se ovšem jedná o velké množství, většina učenců se domnívá, že velké množství tekoucí krve znečisťuje a nelze ho přehlížet. V takovém případě by bylo nezbytné modlitbu přerušit, potom omýt krev, která ulpěla na těle a poté se vrátit k modlitbě. Dotyčný se může modlit od začátku, aniž obnoví rituální očistu, protože to, že se mu spustí krev, jeho rituální čistotu neruší. Jinými slovy se jen začne znovu od začátku modlit.

Pokud se ovšem jedná jen o nepatrné množství krve, může se klidně modlit dál a nedopouští se tím ničeho špatného.

Odpovídal: šejch Muhammed Sálih al-‘Usejmín

Zdroj: Viz Núrun ‘ale d-darb, 2/7.