Prosba o požehnání Prorokovi صلى الله عليه و سلم

Logo XXL

OTÁZKA: Četla jsem, že je velmi doporučeno modlit se za Proroka Mohameda صلى الله عليه و سلم, je to prosba nebo modlitba? Jak přesně se mám modlit? Jak probíhá?
 
ODPOVĚĎ:
Ať Vám Alláh požehná za Vaši lásku a náklonnost k nejvznešenějšímu ze všech lidí, Božímu Poslu Muhammedoviصلى الله عليه و سلم.

OTÁZKA: Četla jsem, že je velmi doporučeno modlit se za Proroka Mohameda صلى الله عليه و سلم, je to prosba nebo modlitba? Jak přesně se mám modlit? Jak probíhá?
 
ODPOVĚĎ:
Ať Vám Alláh požehná za Vaši lásku a náklonnost k nejvznešenějšímu ze všech lidí, Božímu Poslu Muhammedoviصلى الله عليه و سلم.

 
Jedná se o tzv. صلوات salawát, je to specifická du’á, tedy prosba a nikoli modlitba v užším smyslu slova, jak je definována ve fikhu, např. počtem rak’á apod.

Je přikázána na základě verše:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
vy, kteří věříte, modlete se také za něj a svolávejte na něj mír! (Ahzáb:56)

a hadísu Proroka صلى الله عليه و سلم: “Kdo za mne poprosí salawát, tomu Alláh požehná desetkrát.1
Nejlepším a nejautentičtějším způsobem je tzv. صلوات الإبراهيمية salawátu l-ibráhímíjja,2 který je také součástí modlitby, kdy se recituje po tešehhudu a může být pronášen samostatně. 

Zní takto:
 
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Alláhumme salli ‘alá Muhammedin we ‘alá áli Muhammed kemá sallajte ‘alá Ibráhíme we ‘alá áli Ibráhím, inneke Hamídun Medžíd
Alláhumme bárik ‘alá Muhammedin we ‘alá áli Muhammed kemá bárekte ‘alá Ibráhíme we ‘alá áli Ibráhím, inneke Hamídun Medžíd
 
Překlad:
Ó Alláhu dej požehnání Muhammedu a rodu Muhammedovu, jako jsi dal požehnání Abrahámovi a rodu Abrahámovu, zajisté jsi Chválený a Slavný.
Ó Alláhu, požehnej Muhammedu a rodu Muhammedovu, jako jsi požehnal Abrahámovi a rodu Abrahámovu, zajisté jsi Chválený a Slavný.

Tento salawát se dochoval jako součást sahíh hadísů přímo od Proroka صلى الله عليه و سلم a jeho společníků رضي الله عنهم.

Salawát lze pronášet mimo modlitbu i ve skrácené formě jako:
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ  وَ سَلِّم 
Alláhumme salli ‘alá Muhammed we sellim
nebo:

صلى الله عليه و سلم

sallalláhu ‘alejhi we sellem
apod.
A Alláh ví nejlépe.

 
 
1 Zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 384.
2Tento salawát zaznamenal od Ka’ba ibn ‘Udžry a Abú Humejda as-Sa’dího al-Buchárí a Muslim, od Abú Sa’ída al-Chudrího jen al-Buchárí, od Abu Mes’úda al-Ansárího jen Muslim. Od těchto čtyřech sahábů رضي الله عنهم ho zaznamenávají i Abú Daúd, at-Tirmizí, an-Nesáí, Ibn Mádža, Ahmed a ad-Dárimí od Ka’ba, Nesáí a Ibn Mádža i od Abú Sa’ída, Abú Daúd, an-Nesáí a Ibn Mádža od Abú Humejda a Abú Daúd, an-Nesáí a ad-Dárimí i od Abú Mes’úda. Mimo tyto čtyři uvádějí text salawátu také Talha ibn ‘Ubejdulláh, Abú Hurejra, Burejda ibn Husejb a ‘Abdulláh ibn Mes’úd رضي الله عنهم.