Půst těhotné a kojící ženy a jeho nahrazení

Logo XXL

OTÁZKA: Jaký je předpis půstu těhotné či kojící ženy?

OTÁZKA: Jaký je předpis půstu těhotné či kojící ženy?

 
ODPOVĚĎ:
 
Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Proroku.
 
Na ni se vztahuje předpis pozdějšího nahrazení půstu (arab. القضى al-kadá). Vznešený Alláh, Který je čist od věškeré nedokonalosti a chyby, pravil:
فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
Ten z vás, kdo je nemocen anebo na cestách, nechť postí se stejný počet dní později. (Bekara:184)
 
Musí se tedy první část ramadánu, kterou ještě zvládá, postit a pokud toho schopná není, pak nechť půst přeruší a nahradí ho jindy, v nějaké jiné dni, kdy toho bude schopna.
 
Vznešený Alláh praví:
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
Bůh ukládá duši jen to, co je pro ni možné (Bekara:286)
 
Ve sbírkách Sunen se uvádí hadís od Anase ibn Málika رضي الله عنه:
„Přišel jsem za Poslem Božím صلى الله عليه و سلم a on mi řekl: „Pojď se trochu najíst.“ Odvětil jsem: „Ale Posle Boží, já se postím.“ Tedy Anas byl na cestě. Prorok tedy pravil: „Věru Alláh ulehčil cestujícímu o polovinu modlitby a ulehčil cestujícímu, těhotné a kojící ženě také od půstu.
Ulehčením se rozumí dočasné zrušení povinnosti postit se, podle předpisu výše uvedeného verše.
 
Mezi lidmi nauky jsou i tací, kteří říkají, že pokud dotyčná nestihne půst nahradit ještě týž rok, má kromě nahrazení těchto dní půstu také navíc uhradit výkupné v podobě nakrmení chudobných.1 Také říkají, že tato osoba, nebo jakákoli osoba, ať již se jedná o nemocného, cestujícího, těhotnou, nebo kojící apod., pokud se nestihne dopostit během téhož roku, má zaplatit toto výkupné také. Nic z toho se nezakládá na důkazu z Knihy Boží, nebo Sunny Božího Posla صلى الله عليه و سلم. V této věci neexistuje nic víc, než názory několika lidí z prvních generací muslimů.
Následujeme proto jasný text, který nic o výkupném v případě, že se někdo nezvládne dopostit ještě týž rok, musí zaplatit výkupné.
 
Tedy tato matka musí pouze nahradit svůj půst, který promeškala někdy později, kdy toho bude schopna, i kdyby od Ramadánu přešla delší doba. A Alláha jediného prosíme o pomoc.
Také je důležité vědět, že nahrazení půstu nemusí probíhat nepřetržitě za sebou. Může si vybrat způsob, který jí bude nejvíce vyhovovat a nebude pro ní obtížný. Může se například postit tři dny po sobě, poté jeden den vynechat a pak se postit po další tři dny, nebo se jeden den postit a druhý den odpočívat apod., toto vše je dovoleno. Vše je to jen záležitostí jejích sil a schopností.
Od ‘Áiše se uvádí, že jednou odložila ramadánský půst, který měla nahradit (kvůli menstruaci) a půst nahradila až s příchodem následujícího ša’bánu. Tím se chce ukázat, že i opožděnější nahrazení promeškaného půstu platí a není za něj z hlediska víry žádná sankce. A Alláha jediného prosíme o pomoc.
 
Odpovídal: šejch Mukbil ibn Hádí al-Wádi’í
Zdroj: www.TarbiyyahPublishingOnline.com
 
 
1Toto výkupné za promeškané postní dny platí chronicky nemocní, nebo lidé, kteří půst zdravotně nezvládají kvůli vysokému věku. Je stanoveno porcí běžně konzumovaného jídla v dané oblasti na osobu a den. – pozn. překladu.