Ráj, Peklo a vezdejší svět

Logo XXL

OTÁZKA: Někde jsem četl, že geologové na severu provedli hloubkový vrt a uslyšeli sténání obyvatel pekla. Je to skutečně možné? Vždyť koránské verše a hadísy ukazují, že do nich lidé vstoupí až v den soudu.

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Někde jsem četl, že geologové na severu provedli hloubkový vrt a uslyšeli sténání obyvatel pekla. Je to skutečně možné? Vždyť koránské verše a hadísy ukazují, že do nich lidé vstoupí až v den soudu.

ODPOVĚĎ:
Posel Boží viděl během صلى الله عليه و سلم Noční cesty (ar. Isrá´) ráj, peklo a jeho obyvatele. To je důkazem pro tvrzení, že ráj a peklo existuje souběžně s tímto světem, což je součástí věrouky Ahl Sunna we l-Džema’a. Podrobněji se o tom lze dozvědět v práci Ibn Kajjíma al-Džewzíjji nazvané “Průvodce do Ráje.” Zároveň, jak zdůrazňuje ve svých fetwách nejvýznamější moderní autorita na hadísy, šejch a obnovitel víry Násiruddín al-Albání, Ahl Sunna we-Džema’a věří, nikdo dnes není v Ráji ani v Pekle fyzicky přítomen.
Fakt, že je Posel Boží صلى الله عليه و سلم viděl již naplněné, lze snadno pochopit s přihlédnutím k tomu, že Alláh je tvůrcem každé věci, je Nezávisející, Transcendentální, nevztahuje se na něj čas, ani prostor, ale On je jejich Tvůrcem. Tj. je v moci Boží přenést svého služebníka v místě i v čase. Důkazem pro putování v místě je sama Noční cesta, důkazem pro putování v čase je např. příběh mladíků spících v jeskyni (súra Kehf).
A Alláh ví nejlépe.