Ramadánské perly ve slovech zbožných předků

blue and gold ceramic bowl

Al-Hasan al-Basrí pravil: “Věru Alláh Vznešený učinil požehnaný měsíc Ramadán závodištěm pro Svá stvoření, aby se předháněli v tom, kdo bude vůči Němu nejvíce poslušný a pokorný a kdo si nejvíce vyslouží Jeho spokojenost. Někteří lidé v tom předeženou ostatní a proto nade všemi zvítězí. Naopak jiní zůstanou za všemi ostatními pozadu a proto pak budou zklamáni sami sebou, neboť nedokázali dosáhnout kýžených výsledků. Jak úctyhodný je případ toho, kdo ostatní v této soutěži porazí a bude mu do smíchu v den, kdy dobro konající zvítězí nad těmi, kdo pášou zlo a následují faleš. Ti naopak dojdou ztráty a nebudou moci sklidit plody svého konání, o které usilovali.1

Imám kazatelů Abu l-Feredž Ibnu l-Džewzí řekl:

Při Alláhu! Kdyby bylo obyvatelům hrobů nabídnuto, aby si něco přáli, oni by si přáli prožít ještě jeden den v Ramadánu!2

Věřící netrpělivě vyčkává Ramadán jako svého blízkého, který se mu ztratil z dohledu. Nese trpělivě všechnu tu starost kvůli tomu, že najednou není přítomen. Nenechá, aby ho Ramadán zastihl nepřipraveného a lhostejného. A největším úspěchem postícího se člověka je odpuštění jeho hříchů.

Muhammed ibn Sálih al-‘Usejmín pravil:

Drazí moji bratři! Dožít se dalšího Ramadánu je zajisté nesmírné požehnáníod Alláha, kterým On zahrne jen toho, koho On chce a komu dostatečně prodlouží jeho věk a o kom ví, že vyplní všechny náležité nároky vůči Ramadánu tím, že se obrátí k Alláhu a bude se k Němu upřímně kát za hříchy, které předtím spáchal a bude od té chvíle vůči Alláhu už nadále jen poslušný. Ramadán je věru nesmírným požehnáním pro každého takového, kdo vůči Alláhu předtím dlouho setrvával ve stavu lhostejnosti a najednou si uvědomil, že má vůči Alláhu mnoho povinností. Ramadán je ohromným požehnáním pro každého, kdo byl od Alláha daleko, aby se k Němu nyní mohl dostat mnohem, mnohem blíže.3

‘Abdulláh ibn ‘Abdil’azíz ibn Báz řekl:

Ramadán je veliký a požehnaný měsíc přinášející muslimům spoustu radosti. Posel Boží صلى الله عليه وسلم a jeho společníci, nechť je s nimi všemi Alláh spokojen, se z příchodu Ramadánu radovali a Prorok صلى الله عليه وسلم oznamoval radostnou zvěst všem, že tento měsíc právě nadešel. Když se muslimové z tohoto měsíce radují, mohou tuto svou radost mezi sebou sdílet. Toto je věc naprosto bezděčná, v níž není žádné škody. Z příchodu Ramadánu se přece radovali i naši zbožní předkové, protože jde konec konců o měsíc radosti a požehnání. V něm se odpouštějí hříchy a promíjejí chyby. Lidé během něj soutěží mezi sebou a navzájem se předhání v dobrých skutcích a činech uctívání.4

Ó Alláhu! Věnuj nám Ramadán a věnuj nás Ramadánu! A přeber od nás naše ramadánské skutky Tebou přijaté! Ámín!

  1. Zaznamenal Ibn Redžeb al-Hanbelí v Latáifu l-me’árif, str. 209-210.
  2. Viz at-Tebsira, 2/78.
  3. Viz Medžálisu šehri Ramadán, str. 12.
  4. Viz Fetáwá Núru ‘ale d-derb, páska č. 12.