Sebevražední útočníci a teroristé bojují na cestě satana

photo of burning house

Velký učenec, Dr. Sálih ibn Fewzán al-Fewzán, člen saudskoarabské Stálé komise starších učenců, popisuje ve svém článku pro místní noviny al-‘Ukáz sebevrahy, kteří tvrdí, že vykonávají džihád pro potěchu Alláha. Takoví dle něj ve skutečnosti bojují na straně prokletého šejtána:

Tito lidé, kteří spadají do tohoto typu bezpráví, nikdy neusilovali o radu islámských učenců, nikdy se od nich nic nenaučili. Místo toho se izolují od muslimů hlavního proudu a soukromě doprovázejí ty, kteří se chovají jako nejhorší lidské modly. Takoví sektářští vůdcové pak začali vymývat mozky jednotlivcům, až nakonec chovali nepřátelství vůči veřejnosti a prováděli tak tyto typy útoků.

Považují muslimy za nevěřící, vraždí je, vyhazují do povětří budovy a zabíjejí mladé i staré, muže i ženy. Muslimové a ti nemuslimové, kterým muslimové zaručovali bezpečí a pokojný život dle muslimských zákonů (v muslimských státech), jsou jimi nyní ohrožováni – to vše kvůli této zvrácené ideologii.

To je konečný výsledek všech těch, kteří se obracejí k bezbožným lidem o radu.

Je to ten samý typ aktivistů a propagandistů, o kterém mluvil Posel Boží صلى الله عليه و سلم, když byl tázán na určité zkoušky a strasti, k nimž dojde na konci času. Tyto lidi popsal takto:

دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا

Ti, kteří vyzývají ke vstupu do bran Pekla, kdokoli je poslechne, toho do něj uvrhnou.1

Tohle je přesně ta situace a přesně odpovídá kontextu dnešních událostí. To, co se děje, jen potvrzuje výroky Posla Božího صلى الله عليه و سلم jakožto pravdivé.

Když se takoví neznalí lidé spojí s těmi, kteří záměrně vyzývají k bludu, tak je tito vyzyvatelé odvedou do pekla. Všichni tyto teroristy nenávidí a odsuzují jejich činy – jak nemuslimové tak muslimové. A nikdo nepodporuje jejich činy, kromě těch, co jsou stejní jako oni a těch, co následují stejnou metodu boje.

Tento problém sebevražedných útoků je jistě velkým soužením a zlem a je zásadní, aby muslimové tuto otázku pečlivě pochopili a nespěchali s unáhlenými kroky. Každý, kdo je zmatený v této otázce, by měl požádat lidi náboženské znalosti a vědomosti o vysvětlení a prosit Alláha o správné vedení. Lidé by prostě neměli důvěřovat druhým, pokud jde o tuto otázku, aniž by znali skutečnou podstatu takových agitátorů a věděli, zda je to, k čemu vyzývají, založeno na pravdě, či nikoli, i když tito lidé mohou navenek projevovat dobré chování, náboženský zápal, horovat pro islám a ctít ho.

Pokud jde o každého, kdo navenek ukazuje dobro a pravdu, ale je náboženským ignorantem, nesmíme se unáhlit a vložit do takových svou důvěru, dokud nepoznáme skutečnou pravdu o nich, o jejich chování a charakteru. Toto zlo se děje jen díky tomu, že takovým lidem dáváme možnost získat něco pro sebe z našich pochybností dříve, než nabudeme hlubšího vhledu a pochopíme, o koho se vlastně jedná.

Výsledkem je, že tyto skupiny vznikají jednak proto, že lidé prostě spěchají a chtějí urychleně jednat a jednak kvůli jejich náboženské nevědomosti. Tyto důvody se mísí se zkaženými motivy těchto manipulátorů, kterým prostí lidé důvěřují, spoléhají se na ně a tím se vzdálí od hlavního proudu muslimů a jejich učenců.

Takoví lidé, jako jsou sebevražední atentátníci, jsou vždy jedinci, kteří se vyhýbají náboženským lekcím a učencům, takže přirozeně podléhají těmto vzorcům chování. Obvykle se izolují od svých rodin a domovů.

Je tedy povinností zejména muslimské mládeže, aby si z odstrašujícího příkladu takových lidí vzala ponaučení, neboť úspěšní lidé jsou ti, co se ponaučí z chyb druhých. Musíme se z těchto incidentů poučit, že se musíme držet muslimů a jejich vůdce a neoddělovat se od nich a obracet se k druhým, k učeným, pro radu.

Autor: Sálih al-Fewzán

Zdroj: článek al-Muntahirún bismi l-džihádi ittibá’u š-šejtán

Přeložil: Afrim Peer

Poznámka:

Šejch se odvolává na autentický hadís, v němž Huzejfa ibnu al-Jemán رضي الله عنه řekl: Lidé se ptali posla na dobré věci, ale já se ho ptal na ty špatné, abych do nich nepadl. Zeptal jsem se Posla Božího صلى الله ليه وسلم: „Ó posle Boží, žili jsme ve zlu v dobách před islámem, pak nám Alláh seslal islám, nadejde tedy po těchto dobrých časech ještě více zla? Odpověděl:

نَعَمْ ‏

Ano.

Dále jsem se ho zeptal: „A přijde opět dobro po tom zlu?“

Odpověděl:

نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ

Ano, ale už nebude bez poskvrnky.

Zeptal jsem se ho: „Proč už nebude bez poskvrnky?“

Odpověděl:

قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْىٍ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ

Budou tu i lidé, kteří povedou ostatní jinou, než mojí cestou. Přijmete od nich některé věci a jiné zavrhnete.

Zeptal jsem se: „A přijde po tom dobru ještě více zla?“

Odpověděl:

نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا

Ano, přijdou i ti, kteří vyzývají ke vstupu do bran Pekla, kdokoli je poslechne, toho do něj uvrhnou.

Poté jsem řekl: „Posle Boží popiš nám je.“

On mír sním řekl:

هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا

Budou mít těla jako máme my a budou mluvit jazykem, jako je ten náš.

Zeptal jsem se: „Co mi poradíš pokud dostihnu toho času?“

Řekl:

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ

Drž se hlavního proudu muslimů a jejich vůdce.

Zeptal jsem se: „A co když není hlavní skupina a žádný vůdce?“

Posel Boží صلى الله ليه وسلم mi odpověděl:

اعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ

Drž se dál od všech těch frakcí, i kdyby jsi se měl zakousnout do kořene stromu a zůstat tak, dokud k tobě nepřijde smrt.

  1. Muttefekun ‘alejhi, zaznamenali al-Buchárí v Sahíhu, hadís č. 7084; a Muslim v Sahíhu, hadís č. 1847.