Je ten, kdo zemře na následky kouření, považován za sebevraha?

closeup photo of cigarette butt

OTÁZKA: Je ten, kdo zemře v důsledku kouření, považován za sebevraha?

ODPOVĚĎ:

Věříte tomu, že daný člověk to dělá, tedy kouří, proto, aby se zabil?

(Tazatel odpoví negativně)

A to je to. V případě, že tedy nekouří proto, aby se zabil, tento kuřák nepáchá sebevraždu.

Ale ten, kdo se opáše výbušninami kolem pasu, jde zabít nepřítele a odpálí se uprostřed jeho řad, sebevraždu páchá.

Je rozdíl mezi tím, když se někdo od začátku zamýšlí zabít záměrně a mezi tím, kdo to původně nezamýšlí.

Avšak říká se, že pokud kouření vede ke smrti, je to jeden z nejsilnějších argumentů, že jde o zakázané (arab. حرام harám) jednání.

Kouřit je zakázáno z důvodu toho, že tabákový dým obsahuje řadu škodlivých látek pro tělo, kouření kazí charakter a působí finanční škody.

Nevíte snad, že ten kdo kouří a nemá peníze na cigarety, tímto prodá i svoji čest, aby si je mohl koupit? A není snad tohle neštěstí?

(Tazatel souhlasně přikývne)

Každopádně na základě výše uvedeného není pochyb, že kouření je zakázáno (arab. حرام harám). Neříkáme však, že ten, kdo zemře v důsledku kouření spáchal sebevraždu, neboť tak nečinil s úmyslem si přivodit smrt.

Odpovídal: Muhammed Sálih al-‘Usejmín

Zdroj: Likáu bábi l-meftúh, 14/198.

Překlad: Afrim Peer