Šejch al-‘Usejmín: chcete dobře zemřít? Tak žijte dobrý život!

Ó lidé, bojte se vznešeného Alláha a připravte se na setkání s vaším Pánem tak, jako se připravují spravedliví. Vskutku stav člověka je takový, jak ho jeho vznešený Pán popsal:

يَا أَيُّهَا الْأِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ

Člověče, věru se usilovně snažíš o Pána svého a vskutku s Ním dojde k setkání“ (al-Inšikák:6)

Ó lidé, bojte se vznešeného Alláha a připravte se na setkání s vaším Pánem tak, jako se připravují spravedliví. Vskutku stav člověka je takový, jak ho jeho vznešený Pán popsal:

يَا أَيُّهَا الْأِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ

Člověče, věru se usilovně snažíš o Pána svého a vskutku s Ním dojde k setkání“ (al-Inšikák:6)

Ó muslimové, vskutku člověk neví, kdy a kde zemře. Jak Vznešený Alláh pravil:

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

…zatímco duše žádná nezná, co si zítra vyslouží, a žádná neví, ve které zemře zemi. Bůh věru je vševědoucí a dobře zpravený.“ (Lukmán:34)

Pokud nevíme, co zítra získáme následkem našich činů, tak potom určitě nevíme, kdy zemřeme, neboť zná jen a toliko vznešený Alláh. Protože nevíme, v jaké zemi zemřeme a kdy zemřeme, i když člověk cestuje podle svého rozhodnutí, a jelikož nevíme, kdy zemřeme, tudíž neznáme místo a čas naší smrti. Prosíme Alláha, aby nám i vám dal dobrý konec.

Není podstatné, kdy nebo kde člověk zemře. Není podstatné, jestli umře v Mekce, Medíně nebo na jiném místě na Zemi Boží. Není podstatné, jestli zemře v pátek, v pondělí nebo v jiný den týdne. Jedinou věcí, na které záleží, je to, v jakém stavu člověk zemře. Zemřete ve stavu víry, upřímnosti a tewhídu? To je to podstatné! Prosíme Alláha, aby nám všem dal zemřít v takovémto stavu. To je to, co je důležité, ó muslimové! A kdokoli, kdo chce zemřít v dobru, nechť koná dobro. Neboť zajisté Vznešený Alláh je příliš štědrý a příliš laskavý na to, aby opustil svého služebníka v časech těžkosti, pokud si onen služebník připomínal Boha v časech lehkých.

Prorok صلى الله عليه و سلم řekl:

تَعَرَّفْ إلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفُك فِي الشِّدَّةِ.

Poznej Alláha v časech dobrých, On bude se k tobě znát i v časech obtížných.[1]

Co je těžšího pro člověka nežli to, když jeho život spěje ke konci, když opouští tento svět? Pokud člověk věřil v Boha a uznával Ho v časech lehkých tím, že mu byl poslušný a přibližoval se k němu uctíváním a připomínáním si Ho, pak zajisté vznešený Bůh si na něj vzpomene v časech těžkých. Kéž si na nás a vás Alláh vzpomene. Jedinou věcí, na které záleží, je právě to, v jakém stavu člověk zemře.

Autor: Muhammed Sálih al-‘Usejmín

Zdroj: Li-hazzati l-mewti we hajáti l-kabr

Překlad: Adam Šlerka

____________________________________________________________

[1] Od ‘Abdulláha ibn ‘Abbáse رضي الله عنه zaznamenali al-Kurtubí v Tefsíru, 8/335; Ibn Hadžer v al-Muwáfaka, 1/328; as-Sachawí v al-Makásidu l-hasana, hadís č. 188; al-Išbilí v al-Ahkámu š-šer’íjeti l-kubrá, 3/333; Ibn Redžeb v Núru l-iktibás, 3/91; as-San’ání v Subulu s-selám, 4/267; Ibn Tejmíja v at-Tewessulu we l-wesíla, str. 52 a oceňují ho jako hasan. Podle al-Arnáúta je dokonce sahíh, viz Techrídžu Rijádi s-sálihín, str. 62. Jako sahíh ho uvádí i al-Albání v Sahíhu l-Džámi’, hadís č. 2961.