Šest zastavení nad životopisem Božího Posla, mír a požehnání s ním

Krátké pojednání obnovitele víry, šejcha Muhammeda ibn ‘Abdulwehhába at-Temímího o významu šesti klíčových epizod životopisu Božího Posla Muhammeda  صلى الله عليه و سلم. Jaká z nich pro nás, muslimy dneška, plynou ponaučení?