Smělá odpověď dámy v černém

Vznešený Alláh pravil:

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

Střezte se chlípnosti veřejné i tajné!“ (An’ám: 151)

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ‎

A nepřibližujte se ke smilstvu, neboť to ohavnost je i špatná cesta.“ (Isrá: 32)

Abu l-Feredž ibnu l-Džewzí vypráví:

Slyšel jsem příběh jednoho člověka, který procházel hřbitovem a najednou spatřil nádhernou ženu v černých šatech. Hned jak ji spatřil, padla mu do oka a vešla do jeho srdce.

Okouzlený muž překonal svou původní nesmělost a své nové múze napsal několik veršů:

„Myslel jsem, že slunce je jen jediné,

a že nádhera pohledu

na měsíc v úplňku již byla popsána

mé srdce je však nemocné

a vnitřnosti mé vřou!

Slzy se mi bez ustání linou

proto mi, prosím, odpověz,

na tom ti budu nadosmrti vděčen

a navaž vztah s tím,

kdo je beznadějně zamilován!“

Kráska v černém onomu okouzlenému muži dala na vědomí, že nehodlá porušit nepřekročitelné hranice své víry a proto mu zveršovala následující radu:

„Jsi-li urozený a ctihodný,

pak ctihodnost se pozná podle klopení zraku.

Smilníci na světě onom nenaleznou štěstí

a ty věz, že o Soudném dni před Alláhem staneš!

Musím tvou touhu ihned uhasit

pro Tvář Boží, s muži žádné pletky nechci.

Srdce mé totiž hříchu i chlípnosti se kloní!“

Když si onen zamilovaný nešťastník přečetl její verše, vzpamatoval se, zpytoval své vlastní svědomí a řekl si: „Což nakonec ona nesebrala více odvahy, než jsem projevil já?“ A potom učinil pokání před Alláhem. Potlačil své tužby a upustil od svého původního plánu zhřešit.

Autor: Šemsuddín Muhammed ibnu l-Kajjim al-Džewzíja
Zdroj: Rawdatu l-muhibbín, str. 10.