Sňatek přes internet

Logo XXL

OTÁZKA: Je dovoleno nabídnout sňatek přes web kameru na internetu (samozřejmě za přítomnosti mahrema) ?

ODPOVĚĎ:

 


OTÁZKA: Je dovoleno nabídnout sňatek přes web kameru na internetu (samozřejmě za přítomnosti mahrema) ?

ODPOVĚĎ:

 

Nabídnout, či dokonce uzavřít sňatek telefonicky, přes internet, SMS zprávu nebo jakkoli jinak pomocí současných komunikačních technologií a prostředků je dovoleno a takto uzavřené manželství je platné. Islám je náboženství přijímající jakoukoli užitečnou věc, ulehčující lidem život, což moderní komunikační prostředky současnosti bezesporu jsou.

 

Pokud je takto dovoleno uzavírat obchodní nebo jiné dohody, je takto dovoleno uzavírat i dohody mezi lidmi, jako je manželství. Je dokonce dovoleno takto touto cestou někoho zplnomocnit, aby uzavřel manželství v něčím jménu, protože zplnomocnění je v islámu dovoleno, dokonce i v případě manželství, jak objasňují učenci v dílech islámsko-právní nauky.

A Alláh ví nejlépe.

 

Odpovídal: prof. Muhamed Ikanović

 

Pozn. redakce: Tato odpověď platí v situaci, kdy veškeré další zákonné podmínky pro akt uzavření sňatku jsou splněny.