Srdce je velitel a ostatní části těla jsou jeho vojskem

Logo XXL

Abú Hurejra رضي الله عنه pravil: „Srdce je velitel, zatímco ostatní orgány jsou jeho vojskem. Kdykoli tedy bude vládce dobrým, bude dobré i jeho vojsko, avšak pokud se vládce stane zkaženým, stane se i jeho vojsko zkaženým.1

Abú Hurejra رضي الله عنه pravil: „Srdce je velitel, zatímco ostatní orgány jsou jeho vojskem. Kdykoli tedy bude vládce dobrým, bude dobré i jeho vojsko, avšak pokud se vládce stane zkaženým, stane se i jeho vojsko zkaženým.1

 
Ibn Kajjím al-Džewzíjja píše:
„Činy srdce představují kýžený základ, zatímco ostatní části těla pouze následují srdce. Úmysl se k činu má tak, jako se má duše k tělu. Pokud duše opustí tělo, tělo umírá. Tak i čin, který není provázen úmyslem, bývá nicotným. Poznávání předpisů vztahujících se k srdci je proto důležitější, nežli poznávání předpisů vztahujících se k ostatním částem těla, protože činy srdce jsou základním, kmenem, zatímco činy ostatních částí těla jsou větvemi tohoto kmene.“2
 
Al-Hasan al-Basrí pravil: „Srdce zmírají i ožívají. Proto když zmrtví, probuďte je vykonáváním povinností, a když se probudí k životu, vychovávejte je dobrovolnou zbožností.3
 
Ibn Kajjím také uvádí:
„Opravdoví věřící, kteří skutečně poznali Alláha, jsou ti, kteří vykonávají jak veřejné, tak i skryté způsoby uctívání, ti, jejichž těla se koří srdci a právě toto je podstatou skutečné služby Alláhu.“4
 
Abu l-Feredž Ibnu l-Džewzí napsal:
„Ó ty, očisti své srdce, protože pravá láska přebývá jen v čistých srdcích. Což jsi neviděl rolníka, který půdu nejprve vyčistí a teprve potom ji začne orat? Každičký kámen, který najde, odstraní, jakož i vše, co by mohlo zavazet rostlinám, a až teprve potom zaseje semeno. Bedlivě pak nad ním bdí a chrání ho.“5
 
 
 
1 Viz Miftáhu d-dári s-se’áda, 2/16.
2 Viz al-Fewáid, 3/224.
3 Zaznamenal Ahmed ibn Hanbel v az-Zuhd, str. 233.
4 Viz Ighásetu l-lehfán, 1/187.
5 Viz Kalbun džedídun limen jurídu, str. 36.