Vysvětlení slov Božích „A u Nás je ještě přídavek v hojnosti“ (Káf:35)

Logo XXL
Vznešený Alláh pravil:
لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ
A čehokoliv se jim tam zachce, budou mít, a u Nás je ještě přídavek v hojnosti! (Káf:35)
 

Vznešený Alláh pravil:
لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ
A čehokoliv se jim tam zachce, budou mít, a u Nás je ještě přídavek v hojnosti! (Káf:35)
 
Mnoho učenců vyložilo toto مزيد mezídun, překládané jako přídavek v hojnosti, užité ve výše uvedeném verši jako pohled na Vznešenou Tvář Boží v Den Zmrtvýchvstání, jak uvádí al-Beghawí1, Ibnu l-Džewzí2 a al-Alúsí3.
 
Podobně vysvětlili i slova Boží:
لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ 
Těm, kdo dobré konali, bude patřit odměna nejkrásnější a ještě jim bude přidáno (Júnus:26)
 
Ibn Kesír přímo srovnává oba tyto verše.
 
Toto vysvětlení uvádí ve svém Sahíhu od Prorokova صلى الله عليه و سلم společnéka Suhejba ibn Sinána ar-Rúmího رضي الله عنه také imám Muslim.
 
Al-Bezzár a Ibn Abí Hátim uvádějí hadís od Šurejka al-Kádího přes Osmána ibn ‘Umejra Abi l-Jekzána na autoritu Anase ibn Málika رضل الله عنه, že Prorok صلى الله عليه و سلم ohledně výše uvedených Božích slov pravil: „Jejich Pán se jim ukáže každý pátek.4
 
Co se týče hadísu od Suhejba v Muslimově Sahíhu, zní takto: „Posel Boží صلى الله عليه و سلم pravil:
‏ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ – قَالَ – يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ – قَالَ – فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ
Když obyvatelé Ráje vejdou do Ráje, Alláh řekne: „Přejete si ještě něco více, co bych vám mohl dát navíc, mimo toho, co jsem vám již dal?“ Odpovědí: „Což jsi naše tváře neučinil bílými? Což jsi nám nedal vejít do Ráje a nezachránil nás před Ohněm?“ Načež Posel Boží صلى الله عليه و سلم dodal: „Poté sejme závoj a jim pak nebude dáno ničeho více milého, než bude pohled do Tváře Pána jejich.5 Prorok صلى الله عليه و سلم poté recitoval verš:
لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ
A čehokoliv se jim tam zachce, budou mít, a u Nás je ještě přídavek v hojnosti! (Káf:35)
 
V tomto hadísu je důkaz, že tímto přídavkem je skutečně myšlen pohled do Tváře Boží v Ráji.
 
Prosíme Alláha Všemohoucího, aby nás obdařil potěšením uzřít Jeho Vznešenou Tvář v Den, kdy se s Ním setkáme, a abychom neutrpěli škodu, či nebylo rozsouzeno v náš neprospěch. Ámín.
 
Autor: šejch ‘Abdulmálik ibn Ahmed ar-Ramadání
Zdroj: Min kulli súretin fáida, str. 278-279.


1 Viz Tefsíru l-Beghawí, 4/226.
2 Viz Zádu l-mesír, 8/21.
3 Viz Rúhu l-me’ání, 26/190.
4 Hadís uvádí i Ibn Džerír at-Taberí ve svémTefsíru, 26/173. Uvádí jej i al-Bejhekí v al-Ba’su we n-nušúr.
5 Na autoritu Suhajba رضي الله عنه zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 181.