Střípky z Omarovy spravedlivé vlády

Logo XXL

Abú Hafs Omar ibnu l-Chattáb, tak řečený al-Farúk, Rozdělující pravdu od lži, nechť je s ním Alláh spokojen, byl druhým chalífou v letech 634 – 644 křesťanské éry a stal se prototypem spravedlivého vládce. Zde je několik ilustrací způsobů jeho vlády.

I.

Abú Hafs Omar ibnu l-Chattáb, tak řečený al-Farúk, Rozdělující pravdu od lži, nechť je s ním Alláh spokojen, byl druhým chalífou v letech 634 – 644 křesťanské éry a stal se prototypem spravedlivého vládce. Zde je několik ilustrací způsobů jeho vlády.

I.

Za vlády chalífy Omara ibnu l-Chattába, nechť je s ním Alláh spokojen, zasáhl muslimy hladomor a tak se sám chalífa dočasně zdržel konzumace másla, mléka a oliv. Na jeho tělu se již objevily známky hladu a tak jej na to druzí upozornili. odvětil jim:
"Při Alláhu, neokusím másla, dokud jej nebudou mít i chudobní." Jeden ze sahábů, Alláh s nimi všemi budiž spokojen, pravil: "Kdyby ten hladomor neskončil, Omar by věru umřel starostí o blahobyt ostatních muslimů."

II.

Omar ibnu l-Chattáb, nechť je s ním Alláh spokojen, vyslal jako svého náměstka Abú Músu al-Aš’arího, nechť je s ním Alláh spokojen, a poslal mu dopis, kde mu vzkázal:
"Spočítej, kolik máš mezi muslimy nemocných. Buď přítomen pohřebním modlitbám zesnulých muslimů. Otevři jim své dveře a řeš jejich problémy přímo na místě, vždyť ty sám jsi jedním z nich, jedině krom toho, že tebe si Alláh vybral, abys nesl těžší břemeno."

III.

Omar ibnu l-Chattáb, nechť je s ním Alláh spokojen, také určil, aby se prvním muhádžirům, nechť je s nimi Alláh spokojen, vyplácel z pokladnice muslimů roční plat čtyř tisíc dirhamů. Svému vlastnímu synovi pak vyměřil pouze tři a půl tisíce. Řekli mu tedy: "Vždyť i on je jedním z prvních muhádžirů, proč jsi mu tedy snížil jeho plat?"
"On se vysídlil po boku svého otce a není jako ti, kteří museli podstoupit hidžru do Medíny sami," odpověděl rezolutně Omar.