Stručný postup vykonání malé rituální očisty – abdestu (arab. wudú‘)

Logo XXL

Provést abdest je nutným předpokladem pro vykonání jakékoli modlitby – povinné, nepovinné i pohřební, pro dotknutí se mushafu (výtisku Koránu) a pro obcházení Ka’by v Mekce (arab. tawwáf).
Je chvályhodné pod abdestem recitovat něco z Koránu zpaměti, zmiňovat jména Božího, mít pohlavní styk, nebo ulehnout ke spánku. Abdestem je chvályhodno začít i celkovou rituální očistnou koupel, tj. ghusl.

Provést abdest je nutným předpokladem pro vykonání jakékoli modlitby – povinné, nepovinné i pohřební, pro dotknutí se mushafu (výtisku Koránu) a pro obcházení Ka’by v Mekce (arab. tawwáf).
Je chvályhodné pod abdestem recitovat něco z Koránu zpaměti, zmiňovat jména Božího, mít pohlavní styk, nebo ulehnout ke spánku. Abdestem je chvályhodno začít i celkovou rituální očistnou koupel, tj. ghusl.
Abdest je způsobem uctívání Alláha a proto jako každé jiné uctívání musí splňovat dvě podmínky:
1. Upřímný úmysl (arab. nijja chálisa)
2. Následování Sunny Božího Posla (arab. mutábe’a)
Je povinností každého muslima znát a praktikovat správný způsob abdestu a očišťovat se stejným způsobem, jako to činil Posel Boží صلى الله عليه و سلم.
Proto přinášíme následující stručné objasnění postupu při vykonání abdestu, doprovázené názornými ilustracemi.

najdete ho ZDE.