Tři věci, které rozesmály a tři, které rozplakaly Selmána al-Fárisího

white concrete tower

Dža’fer ibn Burkán vyprávěl, že Selmán al-Fárisí رضي الله عنه, upřímný hledač pravdy a vznešený společník Božího Posla صلى الله عليه و سلم často říkával:

“Jsou tři věci, na které když jsem pomyslel, vždy mne dokázaly rozesmát:

  1. Rozesmál mne člověk, který stále vkládá naději do tohoto světa, avšak smrt je mu už v patách.

  2. Rozesmál mne člověk, který je lhostejný vůči svému Pánu, avšak Jeho Pán není lhostejný vůči němu.

  3. A rozesmál mne ten, který se z plných plic chechtá, avšak přitom netuší, zda-li je s jeho konáním jeho Pán spokojen, či nikoli.

A jsou jiné tři věci, na které když jsem pomyslel, vždy mne dokázaly rozplakat.

  1. Odloučení od našeho milovaného Posla Božího Muhammeda صلى الله عليه و سلم a jeho společníků, nechť je se všemi Alláh spokojen.
  2. Těžkosti, muka a malátnost umírání.
  3. Stání o samotě před Pánem všech světů, přičemž nebudu vědět, zda budu hnán do Ohně, anebo uveden do Ráje.”

Zdroj: Podání zaznamenal Ibn Abi d-Dunjá v Kasru l-amel, podání č. 27. Uvádí ho také Abú Nu’ajm v Hiljetu l-awlijá, 2/ 206-207.