Tvůj úspěšný ramadánský den

Abu l-Feredž Ibnu l-Džewzí řekl:

Při Alláhu, pokud by zemřelí mohli mít jedno jediné přání, věru by si přáli jeden ramadánský den navíc!1

Ibnu l-Kajjim al-Džewzíja řekl:

Vrcholu půstu dosáhli ti, kdo během svého půstu setrvale vzpomínají Alláha Vznešeného.2

Tvůj úspěšný ramadánský den začíná v poslední třetině noci, když vstaneš, abys vzpomenul Božího jména, posnídal svůj požehnaný suhúr, poděkoval Alláhu a pomodlil se několik rek’átů své noční nepovinné modlitby, čím uchráníš své srdce před lhostejností.

Potom započneš svůj půst, pomodlíš se svou povinnou ranní modlitbu fedžr, abys byl pod Boží ochranou. Vyjádříš chválu a vděk Alláhu za požehnání, která ti sesílá každičký den, aby ti je neodňal. Odrecituješ svůj ranní zikr, abys byl ten den chráněn před zlem džinů, šejtánů a závistivců. V prosbě o požehnání vzpomeneš jména Posla Božího صلى الله عليه وسلم, aby už ráno Alláh vzpomenul i tebe.

Potom s basmalou na rtech odejdeš ze svého domu za svou obživou, na kterou si vyděláváš poctivou prací.

Přes den nezapomeneš na své denní modlitby, na zuhr v poledne a ‘asr odpoledne. Pokud ti to tvůj denní rozvrh dovoluje, neopomeneš ani zikr a dobrovolné modlitby, které je provázejí a před nimi třeba i dopolední modlitbu duhá, to abys věnoval milodar za každý kloub ve tvém těle.

Potom, zatímco ses vrátil s basmalou na rtech domů na iftár, vzpomínáš Alláha svým večerním zikrem, aby tě ochraňoval také v noci, tak jako přes den. Poslední chvíle před přerušením půstu věnuješ prosbě k Alláhu o dobro na tomto i na onom světě a o přijetí půstu, který si během celého dne nenarušil konáním ničeho zakázaného.

Potom s rodinou vzomenete Boží Jméno a přerušíte půst nejlépe datlemi s mlékem či čímkoli, co zrovna máte. Pak se pomodlíte maghrib, povinnou i dobrovolnou modlitbu. Potom usednete k iftáru, možná dokonce ne sami, ale i s bratrem a jeho rodinou, kteří vás přišli navštívit, vzpomenete jména Božího a zaslouženě se najíte čistého a dovoleného pokrmu z čistých a dovolených peněz.

Potom se pomodlíte, ideálně v mešitě spolu s ostatními, modlitbu ‘išá a nepovinnou modlitbu po ní. Pak se modlíte teráwíh, tak dlouho, dokud imám neskončí. Nasytíte duši zikrem tak, jako předtím i tělo a s lehkostí v srdci odejdete domů.

Zdržuješ se hříchů i v době, kdy se nepostíš. Užiješ si své rodiny, vybízíš je k dobru a odvracíš je od zla, uctíváš spolu s nimi svého Pána a nezapomeneš na svou denní porci recitace Koránu.

A poté, co vzpomeneš Alláha před ulehnutím, usneš a spíš, abys nabral sil na svůj další poctivý a úspěšný ramadánský den.

  1. Viz at-Tebsira, 2/78.
  2.  Viz al-Wábilu s-sajjib, str. 152.