Úvod k pramenné literatuře pro islámsko-právní nauku v menšinovém kontextu – prezentace

Prezentace k příspěvku přednesenému na českobudějovické konferenci Česká a slovenská islamologie 2020.

Bádání o islámsko-právní nauce a jejích dějinách se téměř vždy soustředilo na kontexty muslimské většiny, kde šarí’a platívala v rovině pozitivního práva. Stranou pozornosti doposud zůstávaly předmoderní texty řešící situaci menšinových komunit, jež jsou k nalezení u všech dominantních sunnitských mezhebů. Jaké to jsou, v jakém kontextu vznikaly, co mají společného, v čem se liší a jak promlouvají do života muslimských menšin dnes? Jaké jsou přesahy těchto textů, co nabízejí pro dnešní dobu a kde jsou jejich limity? Jaká je jejich reflexe v současných debatách muslimských učenců? Na tyto otázky si klade za cíl odpovědět tento příspěvek.