Vydavatelství islámské literatury v České a Slovenské republice

book lot in bookcase

OTÁZKA: Existuje v České republice či na Slovensku nějaké vydavatelství zaměřené na islámskou literaturu?

ODPOVĚĎ:

OTÁZKA: Existuje v České republice či na Slovensku nějaké vydavatelství zaměřené na islámskou literaturu?

ODPOVĚĎ:

Co se týče nakladatelství s islámskou literaturou v češtině a slovenštině, situace není nejlepší a nejpřehlednější. Podle našich informací žádné úzce profilované vydavatelství, zaměřené speciálně na islámské náboženské nauky, klasickou islámskou literaturu apod. v současné době neexistuje.

Islámské nadace na Slovensku (Bratislava) a v ČR v Praze a v Brně mají v popisu práce také vydávat islámskou literaturu, předně knihy prezentující islám očima muslimských autorů, ať už jde o autory moderní, nebo klasické. Aktuální stav publikací vydaných nadacemi zahrnuje především brožurky a menší knižní publikace, větší knihy spíše chybějí, nebo jsou nedostatkové či rozprodané. 

Z brožur je nejvýznamnější překlad Pilířů víry od významného súdánského autora Dža’fera Šejch Idríse.

Kolektiv Islámské nadace v Praze vydal známé novodobé publikace Zaostřeno na islám a Islám: Hluboké nahlédnutí. Také se podílel na dotisku Hrbkova překladu významu Koránu.

Z klasických děl vydala Islámská nadace v Brně ve formě nijak nekomentované brožury an-Newewího sbírku Čtyřicet hadísů.

V ČR ještě existuje nakladatelství Dar Ibn Rushd okolo osoby Charifa Bahbouha. Vydali několik učebnic arabského jazyka, klasické adabové dílo Kalíla a Dimna, dále sbírky arabských přísloví a encyklopedické slovníky islámu, ale specializuje se spíše na moderní literaturu arabských a muslimských zemí. Také vydalo několik děl jiných asijských literatur. 

V ČR působilo či snad ještě působí i vydavatelství AMS, které stojí za dvěma velmi významnými počiny – doplněním Hrbkova překladu významu Koránu vysvětlivkami z překladu A.Y. Aliho a překladem klasické kratší sbírky hadísů Rijádu s-sálihín (přeložené Petrem Pelikánem jako Zahrady spravedlivých) taktéž od Jahjá an-Newewího.

Několik dalších významných klasických děl vydala v poslední době nemuslimská odborná veřejnost, orientalisté, islamologové, arabisté či religionisté. Vyšla většinou v nakladatelství Academia v rámci edice Orient. Jedná se například o tyto tituly přeložené třemi mladými orientalisty:

– al-‘Akídatu l-wásitíja od Ibn Tejmíji (přeloženo jako Wásitské vyznání Pavlem Ťupkem)

Miškátu l-anwár od Abú Hámida al-Ghazálího (přeložené jako Výklenek světel Zorou Hessovou) 

– Kitábu fasli l-makál od Ibn Rušda (lat. Averroes, přeložené jako Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filozofie Ondřejem Beránkem)

Ze starší doby existuje překlad Ibn Chaldúnovy Mukaddimy či příběhů Tisíce a jedné noci jak v češtině, tak i ve slovenštině. 

Islámská nadace na Slovensku se sídkem v Bratislavě vydala několik brožurek a také popularizující titul Čo by mal každý vedieť o islame od Johna L. Esposita. Nejnověji vydala také překlad kvalitní odborné práce M. Shafiqa a M. Abu-Nimera nazvanou Medzináboženský dialóg: sprievodca pre muslimov

Publikační činnosti se na Slovensku věnoval také kolektiv modlitebny na Peterské ulici v Bratislavě-Ružínově, kde vydali např. vlastní komentovaný překlad al-Wásitíje a také kritickou diskusi nad biblickými pasážemi z muslimského pohledu, nazvanou Pravda na stránkach Biblie

Na Slovensku publikuje i Abdulwahhab Sbenaty, který, kromě vlastního autorského překladu významu Koránu (který se neustále vyvíjí a prošel již několikerým doplněným a upraveným vydáním), je též autorem několika útlejších publikacích např. o základech nauky o výkladu Koránu a islámsko-právní vědě v oblasti manželských vztahů. 

Nemuslimská odborná veřejnost na Slovensku vydala také několik překladů klasických muslimských děl, nejvýznamnější je výbor pasáží z Ibn Ishákova životopisu Posla Božího, mír a požehnání s ním, nazvaný překladatelem, arabistou Jánem Paulínym Život Mohammeda, posla božieho, poprvé vydaný v nakladatelství Tatran.

Do budoucna se snad nabídka islámskonaučných knižních titulů v češtině a ve slovenštině rozroste, dá-li Bůh.

Odpovídal: Alí Větrovec