Vzkaz brněnských muslimů k 25 letům od otevření Brněnské mešity

Brněnští muslimové právě před čtvrt stoletím slavnostně otevřeli ve svém městě mešitu.

V tiskovém prohlášení k výročí tohoto historického milníku moderních dějin muslimské přítomnosti v ČR brněnští muslimové uvádějí:

“Brněnská mešita, první stavba svého druhu na území bývalého Československa, slaví 25 let od svého slavnostního otevření dne 2. 7. 1998. Již čtvrt století slouží muslimům i nemuslimům a snaží se spojovat lidi i kultury.

Islámská nadace a Muslimská obec v Brně touto cestou vyjadřuje nesmírné poděkování národu ČR a jejich představitelům za prokázanou otevřenost a toleranci projevenou vůči naší komunitě. Obzvláštní dík pak patří jihomoravskému regionu, městu Brnu i jeho obyvatelům a zastupitelům.

Jsme vděční za každé vstřícné gesto v naději, že jich bude mezi námi i nadále přibývat. Ceníme si výjimečně dobrých sousedských vztahů. Naším úmyslem je dále je prohlubovat, rozšiřovat a pečovat o ně.

Byly to právě místní komunity muslimů, které se již od začátku 90. let podílely na vzniku mešity v Brně. Vznikaly okolo absolventů vysokých škol v ČR. Brno jako vyhlášené univerzitní město hostilo jednu z nejpočetnějších a nejaktivnějších. Dodnes jsme velmi hrdí na to, že drtivá většina našich věřících jsou na rozdíl od jiných muslimských komunit v Evropě lidé vysoce kvalifikovaní, skvěle integrovaní a dobře situovaní.

Brněnští muslimové jsou národnostně velmi rozmanití a nepřevládá mezi nimi žádné konkrétní etnikum. Proto běžně komunikujeme i česky a spojuje nás kromě víry i místo, kde žijeme. Při praktikování našeho náboženství samozřejmě zohledňujeme i kulturní specifika okolní majority. Nehlásíme se k žádnému ze soudobých muslimských hnutí.

Brněnská mešita i obec okolo ní seznamuje věřící s islámským učením shodně Sunně Božího Posla Muhammeda, mír a požehnání s ním, a odkazu prvních generací muslimů. Prosazovala a nadále hodlá prosazovat všem společné hodnoty dobra a lidskosti, důvěry, vlastenectví, spravedlivosti. Vyzývá k respektu k rodičům, cudnosti a zdravé rodině, ke svobodě a pomoci druhému bez rozdílu vyznání, podle odvěkých islámských zásad o právech souseda a povinnosti dodržet závazek či dohodu.

My, muslimští obyvatelé ČR, vnímáme četné jednoznačné výhody a přednosti české zkušenosti s islámem a muslimy oproti některým evropským zemím, jež si nesou břemena nespravedlnosti z období kolonializmu či selhávajících integračních politik a které se ve vztahu k muslimům potýkají s množstvím aktuálních problémů.

Společně můžeme celému světu ukázat cestu jak žít bok po boku v míru vedle sebe. Buďme vlastenci a věřme si, že to dokážeme. My, muslimové z Brna i zbytku ČR jsme připraveni svůj díl úkolu plnit.

Naší republice, které se pro mnohé z nás stala druhým domovem, do dalších let přejeme mnoho sebevědomí, síly k suverénnímu mezinárodnímu vystupování a v dnešní čím dál těžší době i nezbytný mír a stabilitu, aby co nejlépe zvládla všechny výzvy, které se otvírají před naší domovinou uprostřed Evropy.

Na závěr srdečně zveme naše spoluobčany, aby mezi nás zavítali v rámci podzmního doprovodného programu k 25 letům Brněnské mešity, který připravujeme na týden od 2. do 7. října 2023.”

Redakce