Základy sunny a věrouky náboženství

Komentovaný překlad klasického díla z vrcholné ‘abbásovské doby (3. stol. hidžry), z pera dvou předních imámů hadísu – Abú Hátima a Abú Zur’y ar-Rázího, kteří vedle Ahmeda ibn Hanbela představovali ve své době největší autority a jejichž žáky byli přední imámové hadísu, autoři nejznámnějších uznávaných sbírek. Má podobu krátkých vyjádření v bodech, kterými jeho autoři vesměs odvrhují zcestná učení sekt rozmáhajících se v jejich době.