Zaměstnání muslima v konvenční bance

OTÁZKA: Dovoluje islám práci v běžné, konvenční bance, kde probíhají transakce s úrokem?

ODPOVĚĎ:

Princip, který si je záhodno zapamatovat, zní, že povolenost či zakázanost výkonu nějakého zaměstnání u nějakého konkrétního zaměstnavatele závisí z hlediska islámu na dvou věcech:

  1. Povaha samotného zaměstnání. Samotné zaměstnání musí být v islámu dovolené. Tedy pokud je v popisu zaměstnání něco, co je v islámu zakázáno, např. zhotovování erotických a pornografických zobrazení, obsluhování zákazníků alkoholem, nebo zaznamenávání či výpočet úročných transakcí, potom je tento druh zaměstnání v islámu zakázán coby nezákonný.
  2. Plat, který za odvedenou práci zaměstnanec pobírá, musí být taktéž získán z čistého zdroje. Pokud sám popis výkonu práce zaměstnance neobsahuje žádnou v islámu zakázanou činnost, ale výplata jde z peněz nečistých, získaných zakázaným provozem, jako např. majetkovou kriminální činností, nebo prostřednictvím úročných transakcí, potom je takové zaměstnání podle islámu stále zakázáno jako nezákonné.

S ohledem na tyto dva principy závisí stanovisko ohledně práce v bance na přesné a konkrétní náplni dané pracovní činnosti.

Zaměstnanec banky, který je plně součástí řetězce úročných transakcí, jako například ředitel pobočky, bakovní úředník, pokladní či účetní, toto vše jsou zakázané pracovní pozice.

‘Abdulláh ibn Mes’úd رضي الله عنه uvádí, že Posel Boží صلى الله عليه وسلم proklel toho, kdo přijímá úrok, toho, kdo úrok platí, toho, kdo je svědkem úročné transakce i toho, kdo úročnou transakci zaznamenává.1

V jiném hadísu Posel Boží صلى الله عليه وسلم svolává prokletí na toho, kdo úrok přijímá, kdo ho platí, kdo ho zapisuje a na dva svědky této úročné transakce, přičemž následně říká:

هُمْ سَوَاءٌ

Vyjdou v tom nastejno.2

Tj. hřích všech těchto účastníků úročné transakce je stejný či srovnatelný.

Varování Posla Božího صلى الله عليه وسلم tedy vyznívá velmi tvrdě a nesmlouvavě. Kdo se jakkoli přímo podílí na úročné transakci kterýmkoli způsobem, čímkoli, ať už ji zapisuje, vypočítává apod., na sebe uvaluje prokletí Alláha a Jeho Posla صلى الله عليه وسلم.

Proto se člověk musí vyhýbat zaměstnáním spojeným s bankovnictvím a bankovním sektorem, která jsou spojena s úrokovou ekonomikou a finančními službami obsahujícími úrok. Podle islámu není dovoleno pomáhat jiným či podporovat jiné ve finančních tocích obsahujících úroky. Člověk se musí jasně rozhodnout mezi světským ziskem na straně jedné a prokletím Všemohoucího Alláha a Jeho Posla صلى الله عليه وسلم na straně druhé.

Pokud už člověk v bance zaměstnán je, učenci mu radí, aby svou pozici neopouštěl ihned. Nejprve má taková osoba pátrat po zaměstnání jiném a potom, až ho najde, má svou pozici v bance opustit ve prospěch jiné, povolené.

Důležitou poznámkou je, že se muslim, který momentálně pracuje v bankovním sektoru, musí ze všech sil vynasnažit a vyvinout maximální, veškeré možné úsilí k tomu, aby si našel lepší, více odpovídající pracovní pozici. Pokud se člověk skutečně vynasnaží a vynaloží veškeré své úsilí, pokud bude ochoten také slevit ze svého pohodlí a benefitů, potom neexistuje žádný pádný důvod, aby si nenašel jiné zaměstnání.

Odpovídal: Muhammed Takí Osmání

Zdroj: al-Fetáwá al-mu’assira, str. 280-281.

  1. Zaznamenal Abú Dáwúd v Sunenu, hadís č. 3327.
  2. Od Džábira رضي الله عنه zaznamenal Muslim v Sahíhu, hadís č. 1598.