Zbožní předkové pětkrát o přátelství a bratrství

row of four men sitting on mountain trail

Zbožní předkové si cenili opravdového přátelství. 

Vznešený Alláh uvádí ve Své knize příklad nerozlučného přátelství pro všechny časy, když líčí situaci dvou pronásledovaných nerozlučných přátel, které pojila společná víra islám – Posla Božího صلى الله عليه و سلم a jeho nejvěrnějšího druha Abú Bekra, řečeného as-Siddík (tj.Pravdymilovný) رضيالله عنه. 

Zjevil:

Zbožní předkové si cenili opravdového přátelství. 

Vznešený Alláh uvádí ve Své knize příklad nerozlučného přátelství pro všechny časy, když líčí situaci dvou pronásledovaných nerozlučných přátel, které pojila společná víra islám – Posla Božího صلى الله عليه و سلم a jeho nejvěrnějšího druha Abú Bekra, řečeného as-Siddík (tj.Pravdymilovný) رضيالله عنه. 

Zjevil:

قَدْنَصَرَهُ ٱللَّـهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَـٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّـهَ مَعَنَا

Bůh pomohl mu již dříve, když vyhnali jej nevěřící a když byl jedním ze dvou; a když byli oba skryti v jeskyni, pravil svému příteli: “Nermuť se, vždyť Bůh je s námi!” (Tewba: 40)

Uvedeme pět jímavých a výstižných výroků zbožných předků, kteří je následovali v tom, co znamená skutečné přátelství a bratrství mezi dvěma či více oddanými Božími služebníky. Je to vztah, který je silnější nežli pouta rodové linie, kmenové, národní, politické či jiné spolupatřičnosti. Mnohem silnější.

(1)

Fudajl ibn ‘Ijád vypráví, že byl navštívit Abú Isháka as-Subej’ího poté, co tento přišel o zrak. Přišel k němu a řekl: „Víš, kdo jsem?“ „Fudajle?“ usmál se Abú Ishák a řekl: „Věru tě, při Alláhu, mám rád. Kdybych se nebyl styděl, políbil bych tě na čelo.“ Potom si Fudajla přivinul k sobě, objal ho a řekl mu: „Al-Ahwas mi vyprávěl, že ‘Abdulláh řekl ohledně verše:

لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّـهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌحَكِيمٌ 

A i kdybys vydal vše, co je na zemi, nesjednotil bys srdce jejich,avšak Bůh je sjednotil, vždyť On mocný je i moudrý. (Anfál: 63) toto: „Tento verš byl zjeven ohledně těch, co se mají rádi upřímně jen kvůli Alláhu.[1]

(2) 

Imám al-Awzá’í, který žil v aš-Šámu, řekl: „Napsal mi z Basry můj přítel Katáda. Píše: „I když nás od sebe dělí rozlehlé kraje, islám nás oba stále spojuje.[2]

(3) 

Imám al-Kásim ibn Muhammed pravil: „Věru Alláh vložil do oddaného zbožného přítele, který tě nikdy neopustí něco, co nevložil do zrádného příbuzného, který se k tobě otáčí zády.[3]

(4)

Imám Muhammed ibn Idrís aš-Šáfi’í pravil: „Znakem skutečně dobrého přítele je, že je přítelem přítele svého přítele.[4]

(5) 

Imám aš-Šáfi’í také řekl: „Ten, se kterým musíš mluvit diplomaticky, není tvým skutečným bratrem.[5]

_______________________________________________________

[1] Zaznamenal az-Zehebí v Sijeru a’lámi n-nubelá´, 5/378.

[2] Zaznamenal az-Zehebí v Sijeru a’lámi n-nubelá´, 7/121.

[3] Zaznamenal az-Zehebí v Sijeru a’lámi n-nubelá´, 5/43.

[4] Zaznamenal az-Zehebí v Sijeru a’lámi n-nubelá´, 10/99.

[5] Zaznamenal az-Zehebí v Sijeru a’lámi n-nubelá´, 10/98.