4. Palestina je důkazem pravdivosti islámu a jeho nadřazenosti nad všechny lidské světonázory. Posel Boží ...

2. Palestina je symbolem nepřerušené prorocké výzvy k uctívání pouze Jediného Pravého Boha. Islám je ...

Chvála Alláhu, požehnání a mír Jeho Poslu, jeho rodu, jeho společníkům a všem jeho následovníkům. ...