Al-‘akídatu fí ´s-sahábati l-kirám aneb Věroučná pozice ohledně Prorokových společníků

Práce soudobého islámského učence z Islámské univerzity v Medíně, KSA, o postavení Prorokových společníků ve věrouce ahl sunna we l-džema’a.