Al-‘Akídatu l-Wásitíjja čili Wásitská věrouka imáma Ibn Tejmíji

Klasické pojednání o islámské věrouce ze 13. stol. kř. éry, z pera jednoho z největších muslimských učenců všech dob, obnovitele víry, mudžáhida a obránce Sunny, šejchu l-isláma Tekíjuddína Ahmeda ibn Tejmíjji.