Alláhu není lhostejné, co oni páchají

clouds under clear blue sky during daytime

بسم الله الرحمان الرحيم

Chvála Alláhu, jen Jeho uctíváme a jen jeho o pomoc a o vedení správnou cestou žádáme. Dosvědčuji, že není božstva kromě Alláha Jediného, který nemá společníka a dosvědčuji, že Muhammed صلى الله عليه و سلم je jeho služebníkem a poslem, pravdomluvným a důvěryhodným. Vybízejme sebe i druhé k bohabojnosti, dodržování všech pilířů islámu, náboženských povinností a ubírejme se přímou a správnou cestou. Věru nejlepším slovem je slovo Boží, nejlepším vedením cesta Jeho milovaného Muhammeda a nejhorší věcí jsou inovace vnesené do náboženství, protože každá novota je zhoubnou inovací a každá zhoubná inovace končí v Pekelném Ohni.

Alláh Vznešený pravil:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Lidé, bojte se Pána svého, jenž stvořil vás z bytosti jediné a stvořil z ní manželku její a rozmnožil je oba v množství velké mužů i žen. A bojte se Boha, v Jehož jménu se vzájemně prosíte, a dbejte na pravidla o pokrevních svazcích, neboť Bůh zajisté nad vámi je pozorovatelem.” (Nisá´: 1)

Milí bratři,

Jednou ze zhoub současnosti, která se šíří i v řadách muslimů je zhouba bezbožnictví, která vedle důvodů ideologie či poživačnosti pramení ze zoufalství řady muslimů nad tím, co se děje okolo nich z útoků a zločinů nepřátel, zabíjení, ničení, neštěstí a zla ve světě.

Jako byly mimo jiných třeba i události, kterých jsme byli v uplynulých dnech svědky v oblasti Svaté Země Palestiny ze zvěrstev páchaných sionistickou okupantskou entitou, či děním na jiných místech, nebo jako je myšlenkový nájezd Západu proti islámu a muslimům, který zneužívá mezinárodní instituce k šíření nejhorších forem nevíry a nemorálnosti a dovolování toho, co Vznešený Alláh zakázal, ve snaze změnit věrouku muslimů a přepsat genetický kód ummy Božího vyvoleného, Muhammeda صلى الله عليه وسلم.

Muslim, který správně a pevně věří v Boží překrásné přívlastky a vznešené atributy, stejně jako reality tohoto pomíjivého světa, na ně zná správnou odpověď a je schopen těmto pochybám odolat, protože vznešený Alláh praví:

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

A není Bohu lhostejné, co dělají.” (Bekara: 144)

Tento svět není dokonalý. Napravovat ho je povinností danou Alláhem každému skutečnému, morálnímu věřícímu, následujícímu ty pravé hodnoty. Alláha nelze vinit za hříchy hanebníků překračujících Jím stanovené hranice a spěchajících šířit egoizmus, násilí, tyranii, amorální zvrácenost a nepřátelství.

Choroby na světě existují proto, aby lékaři měli motivaci hledat jejich léčbu a nakonec získali od Alláha odměnu za to, že chorým pomohou. Nepřítel existuje proto, aby proti němu vedli mudžáhidi boj na cestě Boží a získali tak nesmírnou odměnu za svůj džihád. Existence choroby i křivdy a nespravedlnosti nijak neprotiřečí dokonalosti Boží. Naopak je sama znamením Boží moudrosti a důkazem nedokonalosti a neúplnosti tohoto světa, který není zamýšlen jako věčný příbytek člověka. A oč velkolepější je Alláh než to, co Mu připisují!

Proto, drahý bratře, věz, že Alláh Svým věděním obsahuje vše a každou jednu věc, ba i křivdu křivdících, tak jak o tom hovoří ve Své Knize:

 وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

Budete-li však trpěliví a bohabojní, neuškodí vám nikterak úklady jejich, neboť Bůh ve vědění Svém objímá vše, co dělají.” (Áli ‘Imrán: 120)

Vznešený Alláh je Všeslyšící a Vševědoucí, neexistuje žádná věc, o níž by neměl tušení, jak Sám říká:

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

On nejlépe ví, co na souši je i na moři, a nespadne list žádný, aniž by On o něm nevěděl” (An’ám: 59)

A také:

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا

A Bůh objímá věděním Svým vše, co dělají.” (Nisá:108)

On je Ten, který slyší každý stesk a nářek utlačovaných a každičkou prosbu těch, jimž bylo ukřivděno:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

Když se tě zeptají služebníci Moji na Mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu prosícího, když mne poprosí.” (Bekara: 186)

Alláh je Ten, ke komu ničí zraky nedosahují, avšak Jeho Zrak vidí vše. On dobře zná a zří vše, co se děje, shodně Jeho slovům:

وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

Bůh jasně zří, co dělají!” (Bekara: 96)

وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Pán tvůj pak zajisté přesně každému za skutky jeho odplatí a On dobře je zpraven o tom, co dělají.” (Húd: 111)

Mezi známé hadísy, které se této tematiky týkají, patří i ten od Abú Rázina رضي الله عنه, jenž slyšel Posla Božího صلى الله عليه وسلم říci:

ضَحِكَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غِيَرِهِ ‏

Náš Pán se směje, když vidí, jak Jeho služebnící takřka propadají zoufalství a záhy poté jejich situaci v dobré obrací.

Abú Rázin se zeptal: „Posle Boží, náš Pán se směje?

Posel Boží صلى الله عليه وسلم odpověděl:

نَعَمْ

Ano.

Potom,“ řekl Abú Rázin, „nám náš Pán, který se směje, žádné dobro nikdy neodepře.1

Přesně tak. Náš Pán se usmívá, usmívá se na nás, doslova tak, jak nás o tom zpravil Jeho Prorok, jenž nemluví z popudu svého vlastního, ale podle zjevení, jež mu bylo vnuknuto. Pravdu děl a my tuto pravdu potvrzujeme, on je nejlepší ze všech lidí, slyšeli jsme jeho slova a uposlechli jsme je, jeho slova nikdy neprohlásíme za lež.

Řekl-li, že Pán se usmívá, znamená to, že se náš Pán usmívá. Nebudeme se to snažit odinterpretovávat krkolomnými výklady ústícími v popření této skutečnosti. A ani nebudeme připodobňovat Boží úsměv k úsměvu Jeho stvoření. Víme, co slovo “úsměv” běžně znamená, avšak nepátráme po tom, jaký je přesně úsměv ten Boží. A věřit v to, že se náš Pán usmívá, je naší povinností. Není nic, co podobné by mu bylo a On je Všeslyšící a Vševidící.

Toto je chápání následovníků Sunny, zachráněné frakce a skupiny, jíž se dostane Boží pomoci a podpory. Takto chápe doktrínu Boží Jedinečnosti v otázce Božích atributů. Toto pochopení následujeme i my. Od něho se odchylují a rozporují ho jen následovníci inovace a tužeb, jako byli příslušníci sekt džehmíja, mu’tezila a další podobní pokrytci a ignoranti překrucující pravý význam popisů, které Alláh poskytl Sám o Sobě, když hovoří o Svých jménech a atributech.

O těchto malověrných Vznešený Alláh řekl:

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ti, kdož znamení Naše neuznávají, nejsou nikterak skryti před Námi. Cožpak ten, jenž vržen bude do ohně, je na tom lépe než ten, kdo ke dni zmrtvýchvstání přijde bezpečně?! Čiňte, co libo vám, On zajisté skutky vaše dobře pozoruje.” (Fussilet: 40)

Prosíme Alláha Vznešeného skrze Jeho náherné přívlastky a vznešené vlastnosti o Jeho vítěznou podporu a pomoc a též o to, abychom my sami byli této pomoci hodni. Ámín!

  1. Zaznamenal Ibn Mádža v Sunenu, hadís č. 181. Jako sahíh ho ocenil as-Sujútí v al-Džámi’u s-saghír, hadís č. 5207.