Tyto pilíře představují správnou víru (ímán) v Boha, Jeho anděly, knihy, proroky, Soudný Den a ...

Šejch Muhammed bin Abdulwehháb říká: ...

      Alláh řekl: "A neliší se ti jimž bylo darováno Písmo vyjma vzájemné závisti a ...

  Otázka: Co znamená pojem bid'a - inovace? Je každá inovace špatná? Jak se potom ...

 Inovace, ar. bid’a, je věc nově vnesená do víry, opačná k pravdě, která k nám přichází od ...