V těchto dnech si připomínáme výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim a skrze něj i hrůzy ...

I. před. kř. érou. 600.000 - 10.000  Období paleolitu (starší doba kamenná) a mezolitu (střední ...

بسم الله الرحمان الرحيم صل الله عليه و سلم Chvála Alláhu, požehnání a mír nejlepšímu ...

بسم الله الرحمان الرحيم ...

Území dnešní České republiky bylo v průběhu dějin ovlivněno islámem jen velmi slabě. Počet muslimů, ...

Často se dnes hovoří o spojení muslimů za druhé světové války s nacismem a tuto ...

Bohužel stále ještě převládá historicky nepřesný mýtus o meči jako prostředku k šíření islámu a ...