Často se dnes hovoří o spojení muslimů za druhé světové války s nacismem a tuto ...

Bohužel stále ještě převládá historicky nepřesný mýtus o meči jako prostředku k šíření islámu a ...