Šejch Muhammed Hasan obdržel od svého učitele šejcha Ibn ‘Usejmína رحمه الله تعالى rady ohledně ...

Imám aš-Šewkáni, Alláh mu budiž milostiv, se poučnými slovy obrací na hledače vědění islámských nauk ...

 Následovníci pravdy nejsou mezi lidmi známi pod jedním konkrétním jménem, jako je tomu u mnohých ...

 Šejch Abú ‘Abdurrahmán Mukbil ibn Hádí al-Wádi’í pravil: ...

 Lidi lze podle jejich vztahu a reakce k těžkostem a obtížím, se kterými se střetávají, rozdělit ...

Provést abdest je nutným předpokladem pro vykonání jakékoli modlitby - povinné, nepovinné i pohřební, pro ...

Al-Azdí, budiž mu Alláh milostiv, vypráví: „Ptal jsem se Ibn ‘Abbáse, nechť je s ním Alláh ...

 Často jsme v situaci, kdy možná i každý den slyšíme lidi a zvláště mladé, tázat ...

Pravil Boží Posel صلى الله عليه وسلم: „Kdo se vydá cestou hledání nauky, tomu Alláh ...