Argument nenávistí Někteří muslimští modernisté a liberální aktivisté mlčí o nebezpečí sodomie, anebo ho dokonce ...

Nejen velehřích, ale i smrtelný zločin Muž, který svévolně obcuje s jiný mužem, dopouští se ...

Dvanáct skutků nevíry a uctívání šejtána v sodomitské agendě Vznešený Alláh praví: وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ ...

OTÁZKA: Jak se postavit k tomu, že někteří veřejně působící muslimští aktivisté mlčí tváří v ...

Al-Hasan al-Basrí pravil: "Kdokoli je šťasten s tím, co mu Alláh předurčil a vystačí si ...

Vznešený Alláh pravil: ‏ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ ...

Praxí našich zbožných předků napříč generacemi už od dob Božího Posla a jeho prvních následovníků ...