Samouk není autorita Abú Zur'a ar-Rází pravil: “Lidem nemůže vydávat fetwy člověk, který si jen ...

Kdo někoho nasměruje k pravdě a dobrému činu, stává se průkopníkem pravdy a dobra, majícím ...

Chvála Alláhu, Pánu všech světů, požehnání a mír poslednímu z Jeho proroků, Muhammedovi, jeho rodině, ...

Naši zbožní předkové si na začátku či na konci svých setkání připomínali krátkou súru z ...

Podezřívavost je zlem Mnohokrát k přerušování vzájemných vztahů a ke hrubostem jedněch vůči jiným dochází ...

Zákazy vzájemné intolerance v Sunně Výše citované verše o následování buď pravdy, nebo falše, jsou ...

Usmiřujte mezi svými bratry v islámu Všichni z nás známe Boží slova: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ...