Prezentace k příspěvku přednesenému na českobudějovické konferenci Česká a slovenská islamologie 2020. Bádání o islámsko-právní ...

Prezetace k příspěvku Křivda nesmírná aneb přidružování k Bohu jako etický problém v islámské interpretativní ...

Uvažujeme-li společný jmenovatel koránských odsudků nespravedlnosti a polyteizmu, Korán explicitně a rezolutně hlásá, že polyteizmus ...

Tento článek vznikl na základě referátu na konferenci Orientalia antiqua nova v roce 2019. Je ...

Prezentace k přednášce v rámci kursu Drogy a opojné látky v náboženstvích světa pojednává o názorech islámské ...

Kam se poděly rozmanité lokální podoby kdysi široce zažívaného tzv. lidového islámu? Jak se odráží ...

Článek pro religionistický časopis Sacra představuje stručný a kritický přehled současné situace islamologického bádání s možnými návrhy ...

Prezentace k přednášce v rámci kurzu Démonické bytosti v náboženstvích světa pojednává o místě a úloze džinů ...

Článek, který je základem z něhož vychází prezentace k příspěvku o falešných fetwách v rámci ...