V obou Sahíh stojí slova Abdulláha ibn Mes'úda: „Alláh proklel ty ženy, které tetují a které ...

Učenec Ibráhím bin Edhem potkal žida, který s sebou vedl psa. Když žid spatřil Ibráhíma, ...

Tárik ibn Šiháb vyprávěl: "Když chalífa Omar, nechť je Alláh s ním spokojen, putoval do ...

Islámský učenec Núh ibn Merjem chtěl provdat svou dceru. Radil se o tom tedy, mimo ...

Dějepisci uvádějí, že Alí bin Abí Tálib ztratil svůj štít, když vytáhl do boje proti ...

Imám Sufján as-Sawrí natolik opovrhoval poklonkování vladařům, že, když jednou dostal dopis od tehdejšího chalífy ...

Zejjid ibn Aslam vyprávěl od svého otce, že Omar ibnu l-Chattáb se modlíval noční modlitbu ...