Anas bin Málik říká: "Země každého dne deseti řekami prosí Alláha a promlouvá: "Synu Adamův, ...

Když Posel Boží صلى الله عليه و سلم začal v Mekce veřejně vyzývat lidi k ...

Ibráhím ibn Adham byl tázán: „Jak se máš?“ Odpověděl: „Zalátali jsme tento svět odtrhnutím z našeho ...

Bylo vyprávěno, že Sufján ibn Ujejna řekl: „Se vzpomínkou na zbožné je ustavena milost.“ A ...

  Šejch Abú ‘Abdulláh Hasan as-Sumálí, žák slavného šejcha Mukbil bin Hádí al-Wádi’ího stanovil tyto ...

V obou Sahíh stojí slova Abdulláha ibn Mes'úda: „Alláh proklel ty ženy, které tetují a které ...

Učenec Ibráhím bin Edhem potkal žida, který s sebou vedl psa. Když žid spatřil Ibráhíma, ...

Tárik ibn Šiháb vyprávěl: "Když chalífa Omar, nechť je Alláh s ním spokojen, putoval do ...