Odměna, kterou zasluhuje hákim[1] je omnoho větší, nežli odměna, kterou zasluhuje muftí[2]. ...

 Označení selefu s-sálih, tj. zbožní předkové, se vztahuje na první tři generace muslimů: ...

Nařizování dobra a odvracení od zla je jedním z předepsaných způsobů uctívání Alláha Vznešeného. Z tohoto důvodu ...

Ve jménu Alláha Milostiplného, Milostivého. Chvála Alláhu, požehnání a mír Poslu Jeho. A potom:   ...

V dnešní době jsme v bezpočtu případů konfrontováni s různými omezeními, týkajícími se volné distribuce vědy, poznatků a ...

Šejch Sálih al-Fewzán, Alláh ho ochraňuj, dlouholetý člen Stálé komise pro fetwy v Království Saúdské Arábie, ...

 Ásár znamená v jazyce stopu, nebo záznam. Terminologicky jde o vše, co se připisuje sahábům a ...