Nejobecnějším vysvětlením pojmu džemá’a je „společenství muslimů.“ Jeho důležitost je potvrzena Koránem, Sunnou i všeobecným ...

بسم الله الرحمان الرحيم Vůdce vykladačů Koránu ‘Abdulláh ibn ‘Abbás, Bůh s ním budiž spokojen, řekl:Já ...

Odborník v hadísech, šejch Abú Abdurrahmán Mukbil bin Hádí al-Wádi'í v úvodu ke své knize ...

بسم الله الرحمن الرحيم Pro to, aby se člověk stal obyvatelem ráje, musí přijmout věrouku ...