Kritérium rozlišující Sunnu, která je uctíváním, od Sunny, která je sama o sobě arabskou kulturní ...

Ibn Abbás, nechť je s oběma Alláh spokojen, pravil: „Kamení na vás bude padat z nebe! Já ...

Možná, že určití lidé nechápou vysvětlení poskytnuté některými učenci ohledně pomožené skupiny (arab. táifetu l-mensúra) ...

Islám byl uzákoněn s cílem vyvést lidi z následování svých vlastních tužeb a stanou se dobrovolně Božími ...

Nejnebezpečnějším důvodem sejití na scestí je přehánění (arab. ghulú). ...

 Odměna, kterou zasluhuje hákim[1] je omnoho větší, nežli odměna, kterou zasluhuje muftí[2]. ...