Toto je jen malý díl toho, co se traduje od zbožných předků, jež přísně odsuzovali a ...

 Imám an-Newewí ve vztahu ke Koránu definoval šest základních etických principů: ...

 OTÁZKA: Mohli byste mi poskytnout nějaké další zajímavé informace o modlitbě? Všude nacházím pouze popisné ...

Věda fikhu, která je požadována, jest vědou v Koránu a v Sunně. Toto je fikh, který je ...