OTÁZKA: Mohli byste mi poskytnout nějaké další zajímavé informace o modlitbě? Všude nacházím pouze popisné ...

Věda fikhu, která je požadována, jest vědou v Koránu a v Sunně. Toto je fikh, který je ...

V knize ar-Risála Muhammed ibn Idrís aš-Šáfi'í, imám ve fikhu a vědě o hadísech, zakladatel ...

‘Abdulláh ibn Mes’úd řekl: „Nauč se, a když už jsi se naučil, tak praktikuj.“ Az-Zuhrí ...