Etika žádosti o fetwu je neobcházet co nejvíce učenců se stejnou otázkou

Logo XXL

Šejch Sálih al-Fewzán, Alláh ho ochraňuj, dlouholetý člen Stálé komise pro fetwy v Království Saúdské Arábie, pravil:

Šejch Sálih al-Fewzán, Alláh ho ochraňuj, dlouholetý člen Stálé komise pro fetwy v Království Saúdské Arábie, pravil:

“Z etikety tazatele na náboženský výnos (fetwu) je, že se spokojí s jediným učencem. Měl by se tázat toho, jehož náboženské bezúhonnosti a znalosti o náboženství důvěřuje. Poté by se měl uspokojit s odpovědí tohoto učence. Neměl by se stejnou otázkou obcházet co nejvíce učenců, jak to činí lidé dnes.
 
Dnes nacházíme mnoho lidí, kteří položí učenci nějakou otázku a pak s touž otázkou obcházejí další dva, tři, nebo více učenců. Činí tak ze dvou důvodů: buď se snaží ukázat na protichůdnost ve slovech učenců, aby tyto rozpory mohli prezentovat dalším lidem, nebo takto hledají odpověď, která nejlépe uspokojuje jejich naděje, vrtochy a tužby.
Proto, kdykoli učenec zodpoví jejich otázku způsobem, který není v souladu s jejich tužbami, odejdou k jinému učenci s tím, že možná ten odpoví na jejich otázku způsobem, který jim jejich věc ulehčí. Musíme si být vědomi, že tento typ úmyslu v přístupu k učencům není dovolen.
 
Závěrem, pokud se chcete tázat učence na nějakou otázku, ptejte se takového, s jehož vírou i znalostí jste spokojeni a komu v těchto otázkách důvěřujete, a pak si vystačte s jeho odpovědí. Takové jednání patří ke slušnosti tazatele na náboženský výnos.“
 
Autor: šejch Sálih al-Fewzán
Zdroj:Etiketa muftího a tázajícího se, Dáru l-Kúz, Išbálíjja, KSA, 1431 h. (2010 kř. éry), str. 14-15 K dispozici na www.embodyislam.org