Chalífa a pomlouvač

brown buttes

Uvádí se, že za pravověrným chalífou Omarem ibn ‘Abdil’azíz vešel nějaký muž a začal vyjmenovávat chyby a špatnosti nějakého jiného člověka.

Omar ibn ‘Abdil’azíz se na něho obrátil a řekl mu: “Pokud si to skutečně přeješ, můžeme důkladně prošetřit všechno, co o dotyčném tvrdíš.

Pokud se ukáže, žes o něm lhal, potom se na tebe budou vztahovat tato slova Pána Vznešeného:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Vy, kteří věříte! Přijde-li k vám hanebník s nějakou zvěstí, snažte se ji objasnit tak, abyste z nevědomosti své nepoškodili lidi a abyste nemusili litovat toho, co jste učinili.” (Hudžurát: 6)

“A pokud budeš pokračovat v dalších a dalších tvrzeních o svém bratrovi, byť by se ukázalo, žes měl pravdu,” pokračoval chalífa, “potom se na tebe budou vztahovat zase tato jiná slova Pána Vznešeného:

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ‎

Neposlouchej žádného křivopřísežníka hnusného, klevetníka s pomluvami obcházejícího” (Kalem: 10- 11).

Omar potom řekl: “Anebo, pokud chceš, na toto vše oba zapomeneme. Zapomeneme na všechno, cos mi o něm navyprávěl a odpustím ti. Co z toho sis vybral?”

“Milost! Prosím o milost, ó vládce pravověrných,” hlesl dotyčný muž a zapřísáhl se: “Už nikdy se nedopustím tohoto hříchu!”1

  1. Zaznamenal Abú Hámid al-Ghazálí v Ihjá ‘ulúmi d-dín, 3/156.