Deklarace šejcha Ibn Báze a kuvajtských hledačů nauky o selefíjské osvětě

Český překlad deklarace, kterou roku 1994 vydala skupina kuvajtských hledačů pravdy a následovníků výzvy zbožných předků ummy islámu a za kterou se postavil jeden z předních učenců té doby. Toto prohlášení v deseti bodech shrnuje nejhlavnější témata a otázky, vůči kterým bylo potřeba se jasně vyjádřit jak tehdy, tak i dnes.